pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 19 października 2007
  • wyświetleń: 2632

Certyfikat dla szkoły w Radostowicach

Gimnazjum w Radostowicach, jako jedyna szkoła w powiecie pszczyńskim i szósta w województwie śląskim otrzymała certyfikat "Szkoły Uczącej Się". Dokument, który przyznawany jest przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, świadczy o tym, iż szkoła stara się podnosić jakość nauczania i robi to bardzo dobrze - szczegółowo planuje co trzeba poprawić, rzetelnie sprawdza efekty pracy, a uczniowie, ich rodzice i nauczyciele bardzo dobrze potrafią ze sobą współpracować.

Po kilkuletniej pracy od przystąpienia do programu SUS (Szkoła Ucząca Się), 21 września Publiczne Gimnazjum w Radostowicach otrzymało Certyfikat SUS. Od rana trwała prezentacja dorobku szkoły. Lekcje i koła zainteresowań hospitowali nauczyciele ze szkół, które już posiadają miano SUS. Ponadto odbyły się rozmowy z Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim oraz z nauczycielami. Po południu rozpoczęła się dyskusja z udziałem zaproszonych gości dotycząca osiągnięć, problemów szkoły oraz sposobów ich rozwiązywania.

Udział w programie - według opinii nauczycieli- pozwala w systematyczny sposób pracować nad poprawą jakości w poszczególnych obszarach. Angażuje wszystkich pracowników szkoły. Zdobycie tytułu "Szkoły Uczącej Się" nobilituje w środowisku.

Program Szkoła ucząca się (SUS) to program dla szkół aktywnych, odważnych i zdecydowanych przeprowadzić skuteczne zmiany, które doprowadzą do poprawy jakości i efektywności działania oraz nauczania. Szkoły uczestniczące w programie dbają o podniesienie jakości własnej pracy poprzez współpracę nauczycieli i refleksję nad praktyką dydaktyczną, wychowawczą i organizacyjną.

Program SUS jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności od 2000 r. Do końca 2006 roku z możliwości udziału w programie SUS skorzystało już ponad 500 szkół.

UG Suszec

REKLAMA

Komentarze