pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 3 lipca 2013
  • wyświetleń: 3770

Problem z odpadami w Suszcu

W gminie Susze firma, która wygrała przetarg na wywóz odpadów, nie zdecydowała się na podpisanie umowy.

Urząd Gminy przeprowadził przetarg na wybór firmy, która będzie realizowała to zadanie. W postępowaniu wzięło udział sześć firm.

- Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma "Sanit-trans" z Międzyrzecza. Rozpoczęcie realizacji zadania było przewidziane od 24 czerwca. Od tego dnia miała ona rozpocząć rozwóz pojemników do wszystkich posesji aby go zakończyć do 1 lipca. Jednak z przyczyn od nas niezależnych pomimo dołożenia wszelkich starań z naszej strony, w wyznaczonym dniu tj. 24 czerwca firma zrezygnowała z podpisania umowy, tracąc jednocześnie 50 tysięcy wpłaconego wadium na rzecz gminy - informuje Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

W tej sytuacji do realizacji zadania została wybrana kolejna firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. "ALBA Południe Polska Sp. z o.o." . Jednak ze względów proceduralnych podpisanie umowy może nastąpić 8 lipca. 7 dni od podpisania umowy wykonawca będzie miał czas na dostarczenie do wszystkich posesji pojemników na śmieci i worków.

Aby zapewnić odbiór odpadów od 1 lipca uzgodniono z firmami, które dotychczas odbierały odpady od mieszkańców, że ich pojemniki (EKO, Komunalnik, Remondis) pozostaną na posesjach i dalej będą służyły mieszkańcom. W tych pojemnikach należy gromadzić odpady zmieszane.

Mieszkańcy, którzy w ogóle nie mieli pojemników będą mogli gromadzić odpady do 15 lipca w workach. Odbiór tych odpadów nastąpi wg ustalonego harmonogramu w miesiącu lipcu ze wszystkich posesji (z pojemników i worków):
1. Suszec - 11 lipca
2. Kryry, Mizerów - 12 lipca
3. Radostowice, Kobielice - 13 lipca
4. Rudziczka - 15 lipca

Za faktury wystawione w tym okresie za odbiór odpadów z poszczególnych posesji zapłaci zbiorczo gmina.

Od 15 lipca realizacje odbioru odpadów rozpocznie firma "Alba", która do tego dnia zobowiązuje się dostarczyć pojemniki i worki oraz harmonogram wywozu. Dostawę nowych kubłów na posesje będziemy się starać tak zorganizować, aby następowała ona równocześnie z odbiorem starych kubłów przy odbiorze śmieci wg powyższego harmonogramu.

new / pless.pl, źródło: UG Suszec

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.