Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 28 września 2014
  • wyświetleń: 2709

Konferencja z okazji 20-lecia ARiMR

Pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- dr Marka Sawickiego korzystając z użyczenia Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu w dniu 25 września odbyła się uroczysta konferencja na temat "20 - lecia pracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz "10-lecia Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce". Gospodarzem i organizatorem konferencji była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem konferencji było przedstawienie efektów transformacji i pokazanie wpływu wypłacanych środków na rynek żywnościowy, sytuację gospodarstw rolnych, powstanie nowych miejsc pracy, unowocześnienie rolnictwa, przetwórstwa, poprawę sytuacji agrarnej oraz społecznej i ochronę środowiska na obszarach wiejskich w województwie śląskim.

Gospodarzem konferencji był Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, który powitał zgromadzonych rolników oraz zaproszonych gości.

Konferencja z okazji 20 - lecia działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 10-lecia Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce - 25.09.2014 · fot.


Kolejnym ważnym punktem spotkania było uroczyste powitanie uczestników konferencji przez Wójta Gminy Suszec Pana Mariana Pawlasa i Starostę Pszczyńskiego Pana Pawła Sadzę. Starosta Pszczyński i Wójt Gminy Suszec złożyli na ręce Zastępcy Prezesa ARiMR i Dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR podziękowania za dotychczasową współpracę, zwłaszcza w zakresie realizacji działań związanych z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich, jak również w kwestii działań innowacyjno - promocyjnych wpływających na popularyzację oraz zwiększenie zainteresowania działaniami Agencji wśród beneficjentów, przyczyniającymi się do podnoszenia poziomu życia na polskiej wsi.
Przy obchodach Jubileuszu nie zabrakło uroczystych chwil związanych z wręczeniem odznaczeń i listów gratulacyjnych dla wyróżniających się pracowników Śląskiego Oddziału ARiMR i Beneficjentów.

Następnie odbyły się wystąpienia osób od wielu lat związanych z Agencją i pracujących w niej na co dzień. Jako pierwszy głos zabrał Pan Marian Brandys - Kierownik Pszczyńskiego BP ARiMR. Następnie prezentację dotyczącą 20 lat działalności finansowo-pomocowej ARiMR przedstawił Henryk Kolasa - Z-ca Dyrektora Śląskiego OR ARiMR. W swoim przemówieniu pokazał jak ARiMR zmienia polską wieś dzięki sprawnej dystrybucji środków finansowych
Ważnym, a tym samym wzbogacającym w wiedzę było wystąpienie prof. dr hab. Teresy Kurowskiej - Kierownika Katedry Prawa Rolnego i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z prezentacji można było dowiedzieć się o nowej specjalizacji z dziedziny rolnictwa: Administracja rolnictwem, a także o założeniach i celach PROW 2014-2020.

Z kolei Artur Chyra - Kierownik Biura Dz. S. i Ś. O P.B Śląskiego OR ARiMR, szczegółowo omówił zasady przyznawania płatności bezpośrednich w latach 2015-2020.

Ostatnim punktem uroczystości były wystąpienia zaproszonych Gości.

new / pless.pl, źródło: UG Suszec

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA