Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 31 października 2014
  • 21 listopada 2014
  • wyświetleń: 1588

Konkurs i Gala "Duch Wolontariatu"

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu oraz Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska" zapraszają do udziału w konkursie "Duch Wolontariatu", którego celem jest wyróżnienie osób/firm/grup podejmujących wolontariacką aktywność na terenach wiejskich powiatu pszczyńskiego.

Konkurs jest okazją, by w szczególny sposób podziękować wolontariuszom. Organizując konkurs, chcemy pokazać wielobarwność i różnorodność działań społecznych i aktywności wolontariuszy, którzy są obecni niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

Zasady:
  • nabór wniosków odbywa się do 21 listopada, wolontariuszy do udziału w konkursie zgłaszają współpracujące z nimi placówki, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i podmioty prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne. Wolontariusze mogą także złożyć wniosek w swoim imieniu,
  • w ramach konkursu wyłaniani będą laureaci w 3 kategoriach działający na terenach wiejskich powiatu pszczyńskiego:

A. KATEGORIA: WOLONTARIAT INDYWIDUALNY I GRUPOWY
młodzież do 19. roku życia/osoby dorosłe/ grupy nieformalne (nie posiadające osobowości prawnej)/ grupy formalne (posiadające osobowość prawną).
B. CSR (społeczna odpowiedzialność biznesu):
małe i średnie przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne/duże przedsiębiorstwa i gospodarstwa rolne/ inne (w tym np. wolontariat pracowniczy, mikroprzedsiębiorstwa itp.). Działania wolontariackie przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych muszę być prowadzone na terenach wiejskich powiatu pszczyńskiego.
C. SOŁTYS I RADA SOŁECKA:
Sołtys/Rada Sołecka (grupa).
  • zgłoszenia Kandydatów dokonuje się w formie pisemnej, na podstawie wniosku stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu, dostępnego na stronie www.kulturasuszec.pl i www.lgdziemiapszczynska.pl,
  • do każdego formularza wniosku należy dołączyć dokumenty, materiały prezentujące wolontariacką pracę nominowanych (np. zdjęcia, filmy, pamiętniki, materiały prasowe, wywiady, rekomendacje itp.),
  • nominowani do konkursu mogą być Kandydaci, którzy w 2014 roku, w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontariackiej.


Uhonorowanie laureatów konkursu nastąpi podczas uroczystej Gali "Duch Wolontariatu" związanej z obchodami Międzynarodowego Dnia Wolontariatu. Gala odbędzie się 14 grudnia w sali widowiskowej GOK w Suszcu, ul. Ogrodowa 22.

Szczegółowe zasady zostały określone w Regulaminie dostępnym na stronie www.kulturasuszec.pl i www.lgdziemiapszczynska.pl.

Wszelkich odpowiedzi na pytania udzielają Agnieszka Zielonka - Mitura - aga@kulturasuszec.pl i Katarzyna Krzempek kasia@kulturasuszec.pl. Biuro GOK w Suszcu czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 - 19:30. Kontakt: (32) 212-44-91 lub dk@kulturasuszec.pl, ul. Ogrodowa 22, 43-267 Suszec.

Projekt finansowany przez "Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie." Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu


43-267 Suszec
ul. Ogrodowa 22

tel. 32 212 44 91
fax 32 212 44 91
kom. 664 006 906

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA