Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 7 lutego 2015
  • wyświetleń: 4533

Ptasia grypa powraca

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie wydał informację dotyczącą ptasiej grypy i zagrożeniem powrotu wirusa na teren Polski. Komunikat skierowany jest do rolników i hodowców i został rozesłany do wszystkich urzędów gmin na terenie powiatu.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną dotyczącą ptasiej grypy prosi o zintensyfikowanie działań w ramach kampanii informacyjnej skierowanej do rolników z terenów administrowanych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje, że w Europie zachodniej (Niemcy, Holandia, Wielka Brytania) stwierdzono już kilka ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8.

Wariant wirusa wysoce zjadliwej grypy ptaków, o którym mowa powyżej charakteryzuje się wysokim stopniem zaraźliwości.

Choroba rozwija się wśród niespecyficznych objawów, takich jak np. apatia, zmniejszenie pobierania paszy i wody, spadek produkcji, umiarkowana śmiertelność w stadzie.

W przypadku zaobserwowania niepokojących zmian w stadzie drobiu, zwłaszcza mogących wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej, powinno się brać pod uwagę, w pierwszej kolejności, możliwość pojawienia się wysoce zjadliwej grypy ptaków, a każde podejrzenie wystąpienia tej choroby zgłosić Inspekcji Weterynaryjnej, lekarzowi weterynarii prywatnej praktyki lub wójtowi.

Dzikie ptaki wędrowne są potencjalnym źródłem zakażenia.

Celem zabezpieczenia gospodarstw utrzymujących drób przed grypą ptaków, należy szczególną uwagę poświęcić zasadom bioasekuracji, m.in. takim jak:
- skuteczne zabezpieczenie obiektów na fermie przed dostępem dzikiego ptactwa, tak, aby nie miało ono kontaktu z utrzymywanym drobiem oraz paszą,
- zachowanie wzmożonej czujności na fermach drobiu, w szczególności zlokalizowanych w sąsiedztwie miejsc bytowania dzikich ptaków wędrownych,
- zwrócenie szczególnej uwagi na jakość wykonanych zabiegów dezynfekcji środków transportu dla zwierząt, pasz, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, przed ich wyjazdem na teren fermy,
- wyłożenie mat dezynfekcyjnych nasączonych środkiem dezynfekcyjnym.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie
lek. wet. Adam Paszek

new, BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.