Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 19 lutego 2015
  • wyświetleń: 3351

Cztery sołectwa objęte planem

W Urzędzie Gminy Suszec do wglądu na okres miesiąca zostanie wyłożony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec oraz w sołectwach Kobielice i Radostowice.

Z projektem będzie można zapoznać się w dniach od 23 lutego do 23 marca, w poniedziałki od godzin 8.00 do 16.30, a także w pozostałe dni pracy od 8.00 do 15.00. Konsultacje z udziałem głównego projektanta (odpowiednio dla każdego projektu planu), w każdy poniedziałek od 10.00 do 16.30 oraz w każdy wtorek i piątek od 10.00 do 15.00.

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w ww. projektach planów rozwiązaniami, w zakresie dokonanych zmian, odbędą się:
  • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w sołectwach Kobielice i Radostowice w dniu 10 marca o 16.00 w Gimnazjum Publicznym przy ul. Dworcowej 56 w Radostowicach,
  • dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w części sołectw Rudziczka i Suszec w dniu 13 marca o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Suszcu.


Każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do wójta gminy Suszec, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 kwietnia.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA