Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 4 stycznia 2016
  • wyświetleń: 3693

Drogi czekają na dofinansowanie

Pięć inwestycji na drogach naszego powiatu znalazło się na ostatecznej liście rankingowej wniosków o dofinansowanie w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Niestety nie wszystkie samorządy będą mogły liczyć na uzyskanie dodatkowych środków na realizację swoich przedsięwzięć.

Z końcem 2015 roku wojewoda śląski przekazał ministrowi infrastruktury i budownictwa ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach "Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019". Lista będzie obowiązywała po zatwierdzeniu przez ministra (najpóźniej do 20 stycznia).

Na liście znalazło się 101 projektów na łączną kwotę dofinansowania z budżetu państwa ponad 141 mln zł. Limit środków z budżetu państwa dla województwa śląskiego w 2016 roku wynosi 54.286.192 zł. Każdy z wnioskodawców, który złożył zastrzeżenia do oceny merytorycznej, otrzyma indywidualną informację wraz z uzasadnieniem o sposobie rozpatrzenia zastrzeżeń.

Na liście dróg gminnych (razem 65 projektów) znalazły się trzy inwestycje z gmin naszego powiatu:
  • na miejscu 17. - Rozbudowa ul. Partyzantów w Jastrzębiu-Zdroju i gminie Pawłowice;
  • na miejscu 31. - Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, gmina Miedźna;
  • na miejscu 39. - Przebudowa ul. Zbożowej w ramach zadania pn. "Budowa i przebudowa ciągu ulic: Paderewskiego, Strzeleckiej, Zbożowej i Plebiscytowej w Pszczynie wraz z kanalizacją deszczową, przebudowa ul. Sygietyńskiego w Pszczynie, remont chodnika w ciągu ul. Paderewskiego w Pszczynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbożową do łącznika ulic Paderewskiego-Łowiecka - długość ok. 100m, przebudowa łącznika ulic Paderewskiego-łowiecka i przebudowa nawierzchni ul. Łowieckiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Karola Miarki do skrzyżowania z ul. Chopina.


Na liście dróg powiatowych (razem 36 projektów) znalazły się dwie inwestycje z naszego powiatu:
  • na miejscu 4. - Poprawa układu komunikacyjnego ciągu dróg powiatowych nr 41065, tj. ul. Wyzwolenia w Pawłowicach i ul. Mlecznej w Mizerowie oraz nr 4100S, tj. ul. Pszczyńskiej w Warszowicach wraz z przebudową obiektu mostowego nr JNI 01024801;
  • na miejscu 33. - Poprawa bezpieczeństwa drogi powiatowej nr 41195, tj. ul. Szymanowskiego i ul. Chopina w Pszczynie.


Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania zostanie ogłoszona do końca stycznia.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA