Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 20 marca 2016
  • 31 marca 2016
  • wyświetleń: 6149

Program "Rodzina 500+" w powiecie

1 kwietnia wystartował pobór wniosków w ramach programu "Rodzina 500+". W urzędach gmin oraz ośrodkach pomocy społecznej powiatu pszczyńskiego można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.

O świadczenie mogą ubiegać się rodzice, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka - do ukończenia przez nie 18. roku życia. Niezależnie od dochodu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie będą otrzymywać rodzice i opiekunowie na drugie i każde kolejne dziecko. Przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, obowiązywać będzie kryterium dochodowe, podobnie jak ma to miejsce w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny czy jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, tzw. "Becikowe".

Kryterium dochodowe uprawniające do pobierania świadczenia na pierwsze dziecko wynosi 800 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 1200 zł na osobę. Sposób obliczania dochodu będzie podobny do stosowanego w przypadku ustalania prawa do świadczeń rodzinnych uzależnionych od dochodu.

Wnioski można składać w wyznaczonych punktach, za pośrednictwem poczty oraz przez Internet. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu www.empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

- Uprawnionym, którzy nie zdążą złożyć wniosku w pierwszym miesiącu obowiązywania ustawy świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia, pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - tj. do 1 lipca. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do tego świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku - zapewniają ustawodawcy.

Punkty, w których można uzyskać informacje nt. programu "Rodzina 500+", a także miejsca i terminy przyjmowania wniosków:

- Suszec - informacje na temat nowego świadczenia można uzyskać w Dziale Świadczeń Rodzinnych GOPS Suszec, tel. (32) 449-30-82;
- Miedźna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli przyjmował będzie wnioski w godzinach: poniedziałek 7.30-17.00, wtorek-czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00;
- Goczałkowice-Zdrój - wnioski o świadczenie wychowawcze można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Goczałkowicach-Zdroju;
- Kobiór - jednostką odpowiedzialną za realizację programu "Rodzina 500+" będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze;
- Pawłowice - wnioski przyjmuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowicach w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-17.00, piątek 7.30-14.00; dodatkowo wnioski będzie można składać w:
  • Domu Ludowym w Jarząbkowicach - w miesiącu kwietniu w środy w godzinach 9.00-10.00,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolny w Golasowicach - w miesiącu kwietniu we wtorki w godzinach 8.00-9.30,
  • Publicznym Gimnazjum nr 3 w Pielgrzymowicach - w miesiącu kwietniu we wtorki w godzinach 8.00-9.30,
  • Szkole Podstawowej w Warszowicach - w miesiącu kwietniu w środy w godzinach 8.00-9.30,
  • Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krzyżowicach - w miesiącu kwietniu we wtorki w godzinach 8.00-9.30,
  • Urzędzie Gminy w Pawłowicach - w dwóch pierwszych tygodniach kwietnia, w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek 13.00-15.00, wtorki 9.00-16.00.


BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA