pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie
praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wiadomości

  • 25 marca 2016
  • wyświetleń: 1848

Remonty dróg w Kobiórze

W poniedziałek 21 marca, zakończył się pierwszy remont nawierzchni dróg gminnych. Zakończono uzupełnianie ubytków klińcem kamiennym na nawierzchniach tzw. nieulepszonych. Choć technologia ta nie jest efektowna i trwała zapewne jesienią trzeba będzie operację powtórzyć, jest konieczna jeśli chcemy się wywiązać z obowiązki bieżącego utrzymania przejezdności naszych dróg.

Droga, Kobiór, Cicha
Remont drogi w Kobiórze · fot.


Remonty nawierzchni asfaltobetonowych i utrwalonych powierzchniowo emulsją, będą wykonane w miesiącu maju, kiedy ustabilizuje się wilgotność podłoży. Prawdopodobnie do tego czasu zapadną też decyzje w sprawie przebudowy nawierzchni ulic Wróblewskiego i Ołtuszewskiego, co pozwoli uniknąć na nich remontów cząstkowych, w przypadku podjęcia przebudowy.

Równolegle są przygotowywane uzupełnienia pasów drogowych w odcinki odwodnień wgłębnych (kolektory, drenaże) i powierzchniowych, co przy skoordynowaniu z pracami nawierzchniowymi przyniesie odczuwalną poprawę niektórych konstrukcji drogowych.

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze