Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 2 kwietnia 2016
  • wyświetleń: 2690

25 lat samorządu Gminy Kobiór

Dzisiaj (2 kwietnia) mija 25 lat od ponownego uzyskania odrębności administracyjnej przez Gminę Kobiór. Z tej okazji zaplanowano wiele wydarzeń mających upamiętnić tę rocznicę.

Obchody rozpoczną się Mszą Świętą z udziałem Chóru Ex Animo 2 kwietnia o godzinie 18.00. Kolejne wydarzenia zaplanowano na maj, lipiec, sierpień, wrzesień, październik oraz listopad. Wśród nich znalazły się m.in. Dni Kobióra, Festyn Rodzinny oraz obchody 50-lecia Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy.

UG Kobiór
Organizacja samodzielnego, niezależnego od Tychów, Urzędu Gminy Kobiór, rok 1991 · fot.


A jak ten historyczny moment wspominają mieszkańcy Kobióra? Zachęcamy do przeczytania fragmentu opracowania Joanny Lubańskiej pt. "Najpiękniejsza wieś nad Korzeńcem".

W styczniu roku 1977 kobiórscy radni dokonali "samolikwidacji" gminy Kobiór. Z dniem 1 lutego tegoż roku Kobiór stał się częścią miasta Tychy, zaś od marca rozpoczął swoje funkcjonowanie Komitet Osiedlowy Samorządu Mieszkańców z siedzibą w budynku byłego urzędu. Komitet Osiedlowy zajmował się opiniowaniem przedsięwzięć i zadań dotyczących Kobióra, współpracą z lokalnymi instytucjami użyteczności publicznej i ich nadzorem, współdziałaniem ze służbami miasta w zakresie gospodarki komunalnej, organizowaniem zebrań środowiskowych, a nade wszystko reprezentowaniem Kobióra na forum władz miasta Tychy.

[...] Na posiedzeniu z dnia 17 lutego 1989 roku władze Tychów przedstawiły koncepcje szczegółowego planu zabudowy Kobióra. Był to moment, od którego walka o usamodzielnienie naszej gminy poczęła się wzmagać. Jedna z wersji owego planu zakładała rozbudowanie naszej wsi do 9500, druga zaś do 14 000 mieszkańców. W protokole z posiedzenia KOSM-u (z dnia 17 lutego 1989 roku) odnotowano obawy mieszkańców związane z omawianymi koncepcjami zabudowy.

[...] Stowarzyszenie Miłośników Kobióra (SMK) nawiązało wówczas współpracę z miejscowościami, które, podobnie jak Kobiór, zostały w latach 70. włączone do miasta Tychy. Członkowie stowarzyszenia działali równocześnie w Tyskim Komitecie Obywatelskim oraz Związku Górnośląskim, w którym mieli swych przedstawicieli: Franciszka Schmidta, Stefana Ryta oraz Czesława Świerkota. Tego typu aktywność kobiórskich działaczy sprawiła, iż świetnie orientowali się oni zarówno w sprawach lokalnej polityki tyskiej, jak i ogólnokrajowej.

[...] W grudniu 1989 roku SMK przeprowadziło wśród mieszkańców referendum w sprawie reaktywowania gminy Kobiór. Wzięło w nim udział ok. 90 % mieszkańców, z czego 75 % poparło inicjatywę ponownego utworzenia własnej gminy. [...] Ostatecznie na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 roku, podpisanego przez ówczesnego Premiera Tadeusza Mazowieckiego, w województwie katowickim utworzono m.in. gminę Kobiór z siedzibą władz w Kobiórze; w skład gminy Kobiór wchodzi część obszaru miasta Tychy o powierzchni 4949,70 ha, stanowiącego obręb geodezyjny Kobiór. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 1991 r.

Tak zakończył się trzynastoletni okres przynależności administracyjnej Kobióra do miasta Tychy zwany przez niektórych "tyską niewolą".


BM / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA