pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie
praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wiadomości

  • 16 maja 2016
  • wyświetleń: 2123

Podpisano umowę na przebudowę ulicy Wróblewskiego w Kobiórze

W dniu 12 maja została podpisana przez wójta gminy umowa na wykonanie przebudowy fragmentu ul. Wróblewskiego w Kobiórze na odcinku od skrzyżowania z ul. Kobiórską do ul. Wspólnej.

spotkanie, Wróbleskiego, umowa, wójt Lubański
Podpisano umowę na przebudowę fragmentu ul. Wróblewskiego w Kobiórze. · fot.


Wykonawcą będzie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Miedzianej 5, 40-321 Katowice, wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Ogólny koszt zamówienia podstawowego - zgodnie z ofertą wykonawcy - wyniesie 172.522,22 zł brutto.

Zakres robót będzie obejmował między innymi: ułożenie krawężnika po północnej stronie drogi wraz z utwardzeniem pobocza na cele chodnika dla pieszych, ułożenie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni jezdni, przebudowa skrzyżowania ul. Wspólną wraz z jego odwodnieniem oraz pozostałe roboty towarzyszące. Termin wykonania robót drogowych upływa 30 czerwca 2016 roku.

W związku z powyższym w najbliższym czasie, na okres prowadzenia robót drogowych, należy spodziewać się utrudnień w ruchu drogowym. W szczególności będzie to dotyczyło robót asfaltowych, kiedy wykonawca będzie wyłączał całkowicie z ruchu kolejne fragmenty drogi.

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze