Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 12 lipca 2016
 • wyświetleń: 1024

Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Kobiór

W dniu 30 czerwca odbyła się 17 sesja Rady Gminy Kobiór. Głównymi tematami obrad było zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium za 2015r.

Wójt Gminy Eugeniusz Lubański stwierdził, że realizacja budżetu przebiegała bardzo pomyślnie. Gmina uzyskała dodatkowe dochody z tytułu: wyższych wpływów udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, zwrotu środków z rozliczeń z lat poprzednich, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z podwyższeniem stawek w trakcie roku. Wykonanie dochodów wyniosło 101,5%.

Wójt wymienił najważniejsze zadania zrealizowane w 2015 roku:
 • Oświetlenie ul. Plichtowickiej, ul. Kobiórskiej i ul. Prostej,
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Ołtuszewskiego i Leśników - całkowity koszt zadania ok. 1.500.000zł, w tym 75% dofinansowania netto, plus roboty dodatkowe 23.000zł,
 • Zakończono II etap termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum obejmujący modernizację centralnego ogrzewania z wymianą rur i grzejników oraz montaż pięciu kolektorów słonecznych. Na realizację I i II etapu tego zadania uzyskano ok. 78% dofinansowania,
 • Na Gminnym Ośrodku Sportowym wykonano termomodernizację trzech elewacji budynku oraz oświetlenie boiska treningowego,
 • Drenaż wgłębny, odwodnienie powierzchniowe i skropienie emulsją kationową drogi dojazdowej do ul. Ołtuszewskiego,
 • Przebudowa dróg: ul. Rolna - 420 m, ul. Bartnicza - 500 m, osiedle przy ul. Wróblewskiego 19,
 • Ulepszono nawierzchnię kilku dróg gminnych o łącznej długości 1922 m,
 • Z dotacji uzyskanej z Miasta Orzesze wykonano przebudowę drogi wyjazdowej z parkingu przy Gminnym Domu Kultury,
 • Wykonanie pokrycia dachowego budynku przy ul. Orlej 4,
 • I etap renowacji zbiornika małej retencji przy ul. Leśników o wartości 42.000zł, z czego 15.000zł dofinansowania z FOGR oraz 15.000zł z Polskiego Związku Wędkarskiego,
 • Wymiana elementów odwodnienia dachu na ośrodku zdrowia.


Na zadania i zakupy inwestycyjne wydatkowano łącznie 2.814.567zł. Jest to kwota pięciokrotnie wyższa, niż w 2014 roku. Realizacja budżetu zamknęła się nadwyżką w wysokości 293.968 zł.

Rada zapoznała się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi absolutorium oraz pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie wniosku Komisji i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015 rok przedłożonego przez Wójta a następnie podjęła jednogłośnie (w obecności 13 radnych) uchwały - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kobiór za 2015r. oraz w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium za 2015 r.

Wójt ocenił pozytywnie współpracę z Radą Gminy, dzięki czemu udało się zrealizować wiele zadań oczekiwanych przez mieszkańców. Podziękował również kierownikom i pracownikom Urzędu Gminy oraz jednostek gminnych za realizację budżetu.

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA