Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 21 lipca 2016
  • wyświetleń: 1333

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Kobiór

W najbliższych miesiącach w gminie Kobiór wykonane zostaną prace związane z rozbudową sieci kanalizacyjnej.

W dniu 17 czerwca 2016 r. pozytywnie zweryfikowano zgłoszenie Gminy Kobiór dotyczące robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Hibnera długości około 230 mb. Fragment sieci zostanie zrealizowany na odcinku od drogi od ul. Hibnera, biegnącej w stronę cmentarza parafialnego, poprzez nieruchomości prywatne, z włączeniem do istniejącej studzienki kanalizacyjnej na terenie obiektu Gminnego Przedszkola w Kobiórze. Zadanie zlecono Kobiórskiemu Zakładowi Komunalnemu, który w wyniku procedury wybrał najkorzystniejszą ofertę firmy Zakład Usług Budowlanych Melioracyjnych i Rekultywacyjnych Roman Kozik na kwotę około 37000 zł brutto. Roboty budowlane planuje się wykonać w terminie do dnia 9 września 2016 r.

Ponadto w dniu 30 czerwca bieżącego roku uzyskano pozwolenie na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wschodniej w Kobiórze o długości 440 mb. Fragment ten planuje się zrealizować wspólnie z odcinkiem sieci kanalizacyjnej o długości ok. 2,5 km obejmującym rejon ul. Promnickiej, ul. Poziomkowej, ul. Paproci, ul. Rolnej z włączeniem do istniejącego ciągu kanalizacyjnego w rejonie ul. Rodzinnej. Projekt pn. "Rozbudowa gminnej sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" określony wstępnie na kwotę ok. 1,1 mln zł planuje się wykonać w oparciu o środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w formule ZIT. Nabór wniosków w konkursie w ramach działania 5.1.1. gospodarka wodnościekowa rozpocznie się w dniu 30 lipca, a zakończy 31 października 2016 r. Realizację projektu wstępnie planuje się rozpocząć w pierwszym półroczu 2017 r., a zakończyć i rozliczyć jesienią 2018 r.

Gmina Kobiór posiada ponadto dokumentację projektowo-kosztorysową budowy sieci kanalizacji sanitarnej na końcówce ul. Rodzinnej w Kobiórze. Jednakże wykonanie tego fragmentu sieci o długości 1100 mb (kanalizacja grawitacyjna), 300 mb (kanalizacja tłoczna) wraz z niezbędną pompownią ścieków nie jest możliwe w najbliższym czasie ze względów finansowych. Niewielki efekt ekologiczny wynikający z małej gęstości zabudowy powoduje, że Kobiór nie może liczyć na pozyskanie na ten cel środków zewnętrznych, a realizacja ze środków własnych nie jest w chwili obecnej możliwa. Prawdopodobnie w IV kwartale bieżącego roku gmina wystąpi do Starostwa Powiatowego w Pszczynie z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA