Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 10 listopada 2016
  • wyświetleń: 4969

Ostrzeżenie: bardzo zła jakość powietrza w naszym regionie

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego powiadomiło o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

komin, dach, smog
W naszym regionie jest bardzo zła jakość powietrza - alarmuje WCZK. · fot.


- W czwartek jakość powietrza ze względu na poziom pyłu zawieszonego w aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej oraz w części środkowej i południowej strefy śląskiej będzie bardzo zła; mogą wystąpić przekroczenia wartości progowej 200 µg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu, występuje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego 300 µg/m3 - prognozuje WCZK.

Źródłem pyłu PM10 w powietrzu jest emisja ze spalania paliw stałych takich jak węgiel, drewno i biomasa oraz z ruchu drogowego, szczególnie z pojazdów z silnikami wysokoprężnymi bez filtrów cząstek stałych. Kumulowaniu się zanieczyszczeń przy powierzchni ziemi i powstawaniu smogu sprzyjają niekorzystne warunki meteorologiczne, szczególnie brak wiatru i inwersja.

O tym jak wysokie stężenie pyłów wpływa na samopoczucie nie trzeba przekonywać nikogo, kto w sezonie grzewczym postanowił się wybrać na spacer, szczególnie w miejscach, gdzie gęsto występują budynki jednorodzinne.

Szczególnie narażone na drażniące działanie pyłu są: osoby starsze, kobiety w ciąży, dzieci, a także osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa) lub przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc).

- Osoby wrażliwe powinny bezwzględnie unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć przebywanie na wolnym powietrzu do niezbędnego minimum - zaleca instytucja i zapowiada wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców, w tym nakładanie kar za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów. Prosi również o rezygnację z palenia ognisk i pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi, a także o rezygnację z palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania.

Powiadomienie, które wydało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego dotyczy: aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej: Jastrzębia-Zdroju, Rybnika, Żor, strefa śląskiej: w powiatach bieruńsko-lędzińskim, pszczyńskim, gliwickim, mikołowskim, raciborskim, rybnickim, wodzisławskim i żywieckim.

new, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA