Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 24 lutego 2017
  • wyświetleń: 8485

Zasadnicze szkoły zawodowe zmienią nazwy na branżowe

Zasadnicze szkoły zawodowe, funkcjonujące do tej pory na terenie powiatu pszczyńskiego, zgodnie z projektem dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, zostaną przemianowane na branżowe szkoły I stopnia.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu, radni jednogłośnie przegłosowali uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu pszczyńskiego.

Według planu, dotychczasowe Zasadnicze Szkoły Zawodowe przemianowane zostaną na Branżowe Szkoły I stopnia. Sytuacja tyczy się aż pięciu szkół mieszczących się w powiecie pszczyńskim:
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w Pszczynie, ul. Poniatowskiego 2,
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Pszczynie, ul. Szymanowskiego 12,
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Woli, ul. Poprzeczna 1a,
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 Specjalnej w Pszczynie, ul. Zamenhofa 5,
  • Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Pawłowicach, ul. Pukowca 5.


Uchwała nie stanowi aktu prawa miejscowego i przekazana została do zaopiniowania Śląskiemu Kuratorowi Oświaty oraz związkom zawodowym. Organy te muszą przedstawić opinie w terminie nie dłuższym niż 21 dni.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, gimnazja zostaną zlikwidowane, a system nauczania obejmował będzie 8-letnią szkołę podstawową, 3-letnią szkołę branżową pierwszego stopnia, 4-letnie liceum ogólnokształcące lub 5-letnie technikum, 2-letnią branżową szkołę drugiego stopnia, 3-letnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy oraz szkołę policealną.

43-225 Wola
ul. Poprzeczna 1a

tel. 032 2118033
fax 032 2118028

43-200 Pszczyna
ul. Zamenhofa 5

tel. 32 210 03 40

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA