Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 24 lutego 2017
  • 25 lutego 2017
  • wyświetleń: 12303

Wycinka starych drzew w Łące - czytelnik alarmuje, urząd wyjaśnia

W Łące, w pobliżu zapory, na terenie użytkowanym przez gminę Pszczyna, wycięto kilka starych drzew. O zdarzeniu poinformował nas czytelnik. O wyjaśnienie tej sprawy poprosiliśmy w Urzędzie Miejskim. Jak dowiedzieliśmy się w ratuszu, na przeprowadzenie tych prac zgodę wydano już w 2015 roku.

Wycinka drzew przy ul. Karola Goli w Łące - 02.2017 · fot.


Sprawa dotyczy wycinki pięciu drzew na terenie nieruchomości położonej w Łące przy ulicy Karola Goli, w niedużej odległości od akwenu i zapory. Uwagę na wycięty starodrzew zwrócił jeden z naszych czytelników. Dodał, że drzewa wyglądają na zdrowe i zdziwił się, że zostały usunięte.

Z prośbą o wyjaśnienie tej sprawy zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Pszczynie. - Urząd Miejski dostał pozytywną decyzję na usuniecie 5 sztuk drzew z terenu nieruchomości położonej w Łące przy ul. Karola Goli. Decyzja została wydana przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic w dniu 25 czerwca 2015 r.oku Termin usunięcia drzew określono do dnia 31.12.2017 roku - usłyszeliśmy w ratuszu.

Dlaczego decyzja zapadła w Czechowicach-Dziedzicach? - W związku z tym, że nieruchomość, na której rosły drzewa jest własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy Pszczyna, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w w Bielsku-Białej wyznaczyło Burmistrza Czechowic-Dziedzic do załatwienia przedmiotowej sprawy - czytamy w wyjaśnieniu.

Zgoda obejmuje wycinkę pięciu drzew: lipy drobnolistnej o obwodzie pni 151 cm + 182 cm (drzewo dwupniowe), dwóch sztuk olsz czarnych o obwodzie 124 cm, 165 cm oraz dwóch sztuk dębów szypułkowych o obwodzie 480 cm i 360 cm rosnących.

Jak czytamy w uzasadnieniu, lipa to jedno drzewo dwupniowe rozwidlające się na wysokości poniżej 130 cm na 2 przewodniki. W miejscu rozwidlenia widoczne pęknięcie z wypróchnieniem kominowym. Olsze z kolei rosną na skarpie rowu dopływowego do Młynówki. Drzewa posiadają uszkodzenia w części odziomkowej pni i są pochylone w kierunku przeciwnym do cieku.

Dęby posiadają natomiast rozłamania w koronach od strony cieku wodnego. Pozostała część korony w obu przypadkach znajduje się nad gospodarstwem ogrodniczym i zlokalizowanymi w rejonie drzew tunelami foliowymi. Dąb o obwodzie 480 cm posiada chory pień z guzowatymi naroślami. W przypadku dębu o obwodzie 360 cm nie stwierdzono w pniu zmian chorobowych. Drzewo to jest nieznacznie pochylone w kierunku cieku.

- Przeprowadzone oględziny wykazały, iż lipa, olchy posiadają widoczne uszkodzenia oraz wypróchnienia w pniach. Dęby posiadają jednostronnie rozłamane korony. Dodatkowo dąb o obw. 480 cm charakteryzuje się guzowatością pnia. Z uwagi na fakt, iż rozłamania nastąpiły w górnej partii koron nie ustalono w jakim stanie znajduje się zarówno korona jak i pie drzew w miejscu rozłamania. Biorąc jednak pod uwagę wiek drzew, ich wymiary oraz widoczne podczas oględzin ślady wypróchniałych pni po wcześniej usuniętych w tym rejonie drzewach o zbliżonych wymiarach, można sądzić, iż miejsca, w których doszło do rozłamań charakteryzują się zaawansowanym procesem rozkładu drewna, co może być przyczyną dalszych wyłamań. Pozostałe po rozłamaniach części koron drzew ciążą nad tunelami foliowymi gospodarstwa ogrodniczego. W przypadku kolejnych rozłamań spadające konary spowodują znaczne szkody na sąsiedniej działce. Biorąc powyższe pod uwagę w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia udzielono zezwolenia na usunięcie wnioskowanych drzew - taką argumentację odnajdujemy w uzasadnieniu decyzji.

Uzasadnienie mówi również, że trakcie trwania oględzin nie stwierdzono w obrębie zadrzewienia występowania gatunków chronionych, a przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest poza granicami obszaru Natura 2000 "Dolina Górnej Wisły".

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA