Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 6 marca 2017
 • 8 marca 2017
 • wyświetleń: 945

LGD wyjaśni jak pozyskać środki na rozwój obszarów wiejskich

Za nami:

Stowarzyszenie LGD "Ziemia Pszczyńska" serdecznie zaprasza 20 marca wszystkie osoby zainteresowane pozyskaniem środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rozwinięcie istniejącej, do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym.

Spotkanie odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, w sali sesyjnej w godzinach od 13.00 do 18.00. Osoby zainteresowane są proszone o zapisy do 16 marca pod numerem tel. 32 210-02-12.

PROGRAM:

12:45 - 13:00 Rejestracja, wydawanie materiałów
13:00 - 14:30 Omówienie zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność:
 • podstawy prawne i inne źródła informacji dla beneficjentów,
 • kto może skorzystać z premii lub refundacji - podstawowe wymogi dla Wnioskodawców,
 • zasady, forma i zakres wsparcia, kwota premii,
 • kryteria dostępu do wsparcia,
 • realizacja operacji - co obejmuje i ile trwa,
 • wskaźniki realizacji celów,
 • racjonalność planowanych do poniesienia kosztów a wybór wykonawców zadań,
 • przykładowe koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty pomocy lub kwoty premii.

14:30 - 14:45 Przerwa kawowa
14:45 - 15:45 Nabory wniosków o przyznanie pomocy oraz wybór operacji przez Radę LGD:
 • najważniejsze elementy ogłoszenia o naborze wniosków - jak w przygotować dokumentację aplikacyjną i złożyć ją do LGD Ziemia Pszczyńska,
 • najważniejsze elementy oceny wniosków oraz szczegółowy opis kryteriów wyboru operacji i ich wpływ na kształt dokumentów aplikacyjnych,
 • podstawowe zobowiązania beneficjenta.

15:45 - 16:15 Omówienie wzoru wniosku o przyznanie pomocy - dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą - praktyczne aspekty związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej. Przełożenie omawianych kryteriów dostępu do wsparcia oraz lokalnych kryteriów wyboru na dokumentację aplikacyjną.
16:15 - 16:30 Przerwa kawowa
16:30 - 17:30 Omówienie załączników do wniosku o przyznanie pomocy - dla osób podejmujących lub rozwijających działalność gospodarczą, ze szczególnym uwzględnienie załączników de dotyczących wielkości przedsiębiorstwa, pomocy de minimis oraz biznesplanu.
17:45 - 18:00 Dodatkowe pytania.
Zakończenie szkolenia.


Osoby zainteresowane aplikowaniem o środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, mają również możliwość udziału w bezpłatnych godzinach doradczych. Spotkania te mają charakter indywidualny, obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego spotkania to 40 minut. Wszystkie spotkania odbywają się w godzinach od 16.00 do 20.00.

W Pszczynie spotkania odbędą się w Biurze LGD "Ziemia Pszczyńska" w dniach 28 marca (wtorek), 4 kwietnia (wtorek) i 6 kwietnia (czwartek). Chęć udziału w spotkaniach i godzinach doradczych należy zgłosić pod numerem tel.: 32 210-02-12.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA