pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 12 kwietnia 2017
  • 14 kwietnia 2017
  • wyświetleń: 4766

Ulica Polna doczeka się chodnika? Zgodzić muszą się mieszkańcy Piasku

Mieszkańcy ulicy Polnej w Piasku (krzyżującej się z DK-1) coraz częściej zwracają uwagę na fatalne warunki i utrudnienia związane ze wzmożonym i narastającym ruchem kołowym pojazdów. Radna Barbara Psik wystąpiła do burmistrza z wnioskiem o budowę chodnika. Z Urzędu Miejskiego przyszła zgoda na rozpoczęcie procedury, lecz uwarunkowana przekazaniem części nieruchomości przez właścicieli przyległych do drogi posesji.

Polna, Piasek, droga, ulica
Ulica Polna doczeka się chodnika? Zgodzić muszą się mieszkańcy Piasku. · fot.


- Mieszkańcy ulicy Polnej w Piasku coraz częściej zwracają uwagę na fatalne warunki i utrudnienia związane ze wzmożonym i narastającym ruchem kołowym pojazdów. Dyskusje i wnioski w powyższym temacie podejmowane były w minionych latach na zebraniach soleckich jednakże w wyniku ich została zmieniona jedynie organizacja ruchu poprzez wprowadzenie ograniczenia tonażu i prędkości Działania te jednakże nie wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku drogi. Kierowcy notorycznie nie dostosowują prędkości. łamią ograniczenia związane z tonażem co potwierdzić mogą częste patrole Policji w tym rejonie - napisała do burmistrza radna Barbara Psik.

Radna z Piasku odnotowała, że w związku z budową obwodnicy i zlikwidowaniem wyjazdu na DK-1 (obok salonu samochodowego Skody) cały ruch został przeniesiony na wąską, niedostosowaną do jego przejęcia ulicę Polną i Studzienicką. - Drogi te jak jeszcze ul. Podleśna na chwilę obecną stanowią jedyne wyjazdy na DK1 z naszej miejscowości, przy czym na skrzyżowaniu ul. Studzienickiej z DK1 są tylko światła. Samochody o wysokim tonażu mogą poruszać się tylko ul. Studzienicką, która jest bardzo zdewastowana o złej nawierzchni co powoduje, ze kierowcy omijają tę drogę wybierając inne włączenia do DK1 jak na przykład ulica Polna - opisała sytuację.

Barbara Psik zaznaczyła, że te ulice są jedynymi drogami umożliwiającymi dojazd do DK1 z sołectwa, z czego wyjazd z Polnej i Podleśnej czy wjazd z DK1 do Piasku, ze względu na brak świateł jest bardzo utrudniony i niebezpieczny przy obecnym natężeniu ruchu. - Wydaje się, że podczas budowy północnej obwodnicy Pszczyny nikt nie pomyślał o rozwiązaniu powyższych problemów i przebudowie, remoncie ulicy Polnej czy Studzienickiej. Drogi te zostały dodatkowo obciążone ruchem pojazdów, a nie przygotowane do jego przejęcia - zasygnalizowała w złożonym wniosku.

Polna, Piasek, droga, ulica
Ulica Polna doczeka się chodnika? Zgodzić muszą się mieszkańcy Piasku. · fot.


W swoim piśmie radna dodała, iż wzmożony ruch, wąska droga (gdzie swobodnie nie mogą minąć się dwa pojazdy, o czym świadczą wyjeżdżone pobocza) do tego piesi i brak chodnika na ul Polnej, stwarzają realne zagrożenie zdrowia, bezpieczeństwa i życia wszystkich jej użytkowników szczególnie pieszych i rowerzystów. - Liczne kolizje, zdarzenia drogowe i wypadki śmiertelne, wskazują na niebezpieczeństwo w okolicach skrzyżowań ul. Polnej i ul. Polne Domy z DK-1 - podsumowała Barbara Psik.

Na podstawie tych sytuacji radna złożyła wnioski o przeprowadzenie działań mających poprawić bezpieczeństwo na tej drodze. Wymieniła w nich między innymi prośbę o opracowanie i przedstawienie koncepcji rozwiązania problemów i zmiany organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ulic Polnej i Polne Domy z Drogą Krajową nr 1, o zabezpieczenie środków w budżecie gminy na projekt i budowę chodnika celem poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu na odcinku ok. 170 m ulicy Polnej, a także o wystąpienie do zarządcy drogi o podjęcie działań związanych z przebudową ul. Studzienickiej i wykonaniem nowej nawierzchni.

Na pismo radnej odpowiedział w pierwszej połowie kwietnia zastępca burmistrza Pszczyny, Grzegorz Wanot. Autor odpowiedzi potwierdził, iż wystąpił 6 kwietnia z wnioskiem do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad — Oddział w Katowicach o wprowadzeniem zadania z zakresu zmiany organizacji ruchu na skrzyżowaniu DK1 z ulica Polną w Piasku i ulicą Polne Domy w Pszczynie. Ponadto Grzegorz Wanot zwrócił się z prośbą do Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie o przebudowę ulicy Studzienickiej w Piasku.

Przez Urząd Miejski w Pszczynie wystosowane zostało również pismo do właścicieli nieruchomości położonych w Piasku przy ulicy Polnej. Adresaci zostali poproszeni o potwierdzenie gotowości przekazania na rzecz gminy części działek pod budowę chodnika. - Stanowisko właścicieli działek będzie podstawą do podjęcia dalszych działań w sprawie przebudowy ulicy Polnej - oznajmił Grzegorz Wanot.

new / pless.pl

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.