pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 6 maja 2017
  • wyświetleń: 5322

Most nad Dokawą wyremontowany, trzeba jeszcze udrożnić rzekę

W grudniu ubiegłego roku do użytku mieszkańców po przebudowie został oddany most na Dokawie pomiędzy Jankowicami i Studzienicami. Teraz radni wnioskują o udrożnienie rzeki.

Jankowice, Studzienice, most, Szewczyka
Most w ciągu ulicy Szewczyka (przed remontem) · fot.


Most na Dokawie od lat był utrapieniem dla mieszkańców Studzienic i Jankowic, zarówno ze względu na stan jezdni, jak i lokalne podtopienia spowodowane brakiem przepustowości. 27 grudnia wykonawca - firma JAWAL z Kielc - zgłosił zakończenie robót, jednak odbiór obiektu nastąpił dopiero 30 grudnia, po usunięciu uchybień. Za niedotrzymanie umowy PZD obciążył firmę z Kielc karą umowną w wysokości 16.430,50 zł.

Członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Pszczyńskiego zapoznali się na miejscu ze stanem wykonanego remontu. Podczas oględzin orzekli, że problemem dla właściwego utrzymania obiektu mostowego jest stan rzeki Dokawa. Radni sformułowali więc stosowny wniosek do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach dotyczący udrożnienia cieku wodnego po obu stronach mostu przy ul. Szewczyka w Studzienicach.

Przypominamy, że całkowity koszt przebudowy wynosił 909.265,00 zł, z czego 382.019 zł pochodziło z promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

BM / pless.pl

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.