Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 9 maja 2017
  • wyświetleń: 6492

Powołano Powiatową Radę Rynku Pracy. Przewodniczącym radny PiS

8 maja odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Rada zajmować się będzie m.in. inspirowaniem przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie. Jej członkowie zostali powołani na czteroletnią kadencję.

powiatowa rada rynku pracy
Powołano Powiatową Radę Rynku Pracy. Przewodniczącym został radny PiS, Bronisław Gembalczyk. · fot.


Powiatowa Rada Rynku Pracy będzie działać jako organ opiniodawczo-doradczy starosty i składa się z dziewięciu osób, wybranych spośród przedstawicieli działających na terenie powiatu terenowych struktur organizacji związkowych, organizacji pracodawców, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych, organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy, organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze rynku pracy. Członkostwo w radzie pełnione jest społecznie.

Starosta pszczyński, Paweł Sadza podczas pierwszego spotkania konstytuującego radę podkreślił, że liczy na owocną współpracę i wiele cennych inicjatyw mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy.

W skład rady na kadencję 2017-2021 weszli: przewodniczący - Bronisław Gembalczyk (radny Rady Powiatu Pszczyńskiego), wiceprzewodniczący - Henryk Lichodziejewski (przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych), Romuald Brandys (przedstawiciel Śląskiej Izby Rolniczej), Wanda Brzęczek (przedstawiciel Izby Rzemieślniczej oraz Małej Średniej Przedsiębiorczości), Łucja Krutak (przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych), Renata Łuniewska (sekretarz gminy Miedźna), Jacek Majewski (przedstawiciel NSZZ "SOLIDARNOŚĆ"), Marian Pawlas (wójt gminy Suszec) oraz Sebastian Piątyszek (przedstawiciel Forum Związków Zawodowych).

Do zakresu Powiatowej Rady Rynku Pracy należy m.in. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie, ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy czy składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie, ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy.

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA