pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 27 maja 2017
  • wyświetleń: 4486

[ZDJĘCIA] Urząd nie ma pieniędzy na remont ul. Cieszyńskiej i Sznelowiec

Mieszkańcy ulic Cieszyńskiej i Sznelowiec zwrócili się do burmistrza z prośbą o wykonanie gruntownego remontu nawierzchni chodników, dróg i parkingów, których właścicielem jest gmina Pszczyna oraz o utworzenie strefy zamieszkania o ograniczonym ruchu tylko dla mieszańców. Urząd jednak nie ma pieniędzy na realizację tego zadania.

Stan dróg przy ul. Sznelowiec i Cieszyńskiej - 03.2017 · fot.


- Nawierzchnie dróg i parkingów dawnego tzw. osiedla Warzywniczego Zakładu Doświadczalnego (WZD Pszczyna) przy ulicach Sznelowiec i Cieszyńska, powstałego w latach 1973-1981, od czasu przejęcia w 1996 roku przez gminę Pszczyna tego zasobu mieszkaniowego i komunikacyjnego, poza sporadycznymi i doraźnymi naprawami niektórych dziur i wyrw w nawierzchniach, nie były remontowane. Sprawia to, iż drogi i chodniki wewnątrz osiedla uległy przyspieszonemu zużyciu i obecnie wymagają gruntownego remontu. Ich stan techniczny daleko odbiega od stanu innych chodników, dróg i parkingów miejskich, stanowiąc dużą uciążliwość i zagrożenia dla mieszkańców - czytamy w petycji mieszkańców.

Stan ten dotyczy chodników i dróg o łącznej długości ok. 700 m, służących bezpośrednio ok. 400 mieszkańcom, a także osobom korzystającym z parku miejskiego i zlokalizowanych w nim obiektów, tj. pola golfowego, Pokazowej Zagrody Żubrów oraz Cmentarza przy Trzech Dębach.

Stan dróg przy ul. Sznelowiec i Cieszyńskiej - 03.2017 · fot.


- Osiedle to stanowiąc "bramę wejścia" do terenów rekreacji i kultury Pszczyny od strony południowej i zachodniej, w tym także da licznych delegacji uczestniczących w obchodach narodowych pod Trzema Dębami, siłą faktu stanowi wizytówkę miasta, oczywiście wraz z niechlubnym stanem dróg i chodników oraz całego otoczenia będącego we władaniu gminy. Powyższe oprócz interesu mieszkańców tego zasobu mieszkaniowego, winno także być interesem organów gminy odpowiedzialnych za wizerunek Pszczyny - sygnalizowali mieszkańcy.

W odpowiedzi na petycję mieszkańców lokali przy ul. Sznelowiec oraz przy ul. Cieszyńskiej czytamy, że z uwagi na duże wydatki związane z edukacją, pomocą społeczną oraz innymi zadaniami własnymi realizowanymi przez gminę Pszczyna zadanie to nie zostało uwzględnione w gminnym budżecie na rok 2017.

- Na terenie Gminy Pszczyna znajduje się 251 km dróg gminnych i wewnętrznych administrowanych przez burmistrza Pszczyny, z czego tylko 142 km posiada nawierzchnię trwałą. Środki finansowe, które mogą być zabezpieczone w budżecie na budowę i przebudowę dróg, pokrywają zaledwie część rzeczywistych potrzeb modernizacji dróg gminnych. Niemniej Państwa petycja została przekazana Radzie Miejskiej w Pszczynie, która ostatecznie będzie zatwierdzać budżet na rok 2018 - poinformował burmistrz Dariusz Skrobol.

Stan dróg przy ul. Sznelowiec i Cieszyńskiej - 03.2017 · fot.


Burmistrz ustosunkował się również do prośby mieszkańców dotyczącej oznakowania strefy zamieszkania na drogach. W odpowiedzi czytamy, iż zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym w strefie zamieszkania zabroniony jest postój pojazdów poza miejscami oznakowanymi.

- Po dokonaniu wizji w terenie stwierdzono, że na osiedlu tym występuje znaczny deficyt miejsc postojowych. Liczne pojazdy są tam zaparkowane na poboczach drogi oraz na jezdni. Po wprowadzeniu strefy zamieszkania samochody mogłyby parkować tylko i wyłącznie na oznakowanych zatokach parkingowych. Takie oznakowanie byłby nieefektywne i mogłoby wprowadzić utrudnienia dla użytkowników tych dróg - czytamy w odpowiedzi.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.