Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 6 czerwca 2017
  • wyświetleń: 1086

Rada Gminy w Pawłowicach udzieliła wójtowi absolutorium

Na ostatniej sesji Rada Gminy w Pawłowicach potwierdziła prawidłowość działań finansowych wójta w roku 2016, udzielając mu absolutorium.

Pawłowice, Rada Gminy, Wójt
Absolutorium dla wójta Pawłowic · fot.


Sprawozdanie z wykonania budżetu 2016 omówiła Agnieszka Kempny - skarbnik gminy. Sprawozdanie to podstawowy dokument służący do kontroli i oceny wykonania budżetu. Zawiera ono szczegółowe i kompletne informacje o ubiegłorocznych dochodach i wydatkach gminy Pawłowice. Z dokumentem zapoznała się Regionalna Izba Obrachunkowa z Bielska-Bialej, która pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie oraz radni.

Przed głosowaniem Agnieszka Kempny przedstawiła najważniejsze dane dotyczące ubiegłorocznych dochodów, które zostały zrealizowane na poziomie 109,62 % (plan: 86.253.331,56 zł a wykonanie na koniec roku 2016: 94.550.464,38 zł). Największy udział w zgromadzonych dochodach stanowią dochody własne - 64% (podatki i opłaty wpływające do budżetu gminy, z czego największe pochodzą z podatku od nieruchomości - ponad 25 mln zł oraz podatku dochodowego od osób fizycznych - ponad 18 mln zł). Ponad 21 % dochodów stanowiły w ubiegłym roku subwencje, a ponad 13 % - dotacje celowe. Dochody na jednego mieszkańca w 2016 r. wyniosły 5.368,22 zł (rok wcześniej było to 2.981,10 zł).

Wójt gminy Franciszek Dziendziel mówił o wydatkach budżetowych, które zrealizowano na poziomie 93,57 % (plan: 90.362.963,82 zł a wykonanie: 84.555.439,57 zł). W formie prezentacji omówił również wydatki na inwestycje, które w ubiegłym roku stanowiły ¼ wydatków ogółem oraz wydatki bieżące związane m. in. z utrzymaniem dróg, oświetlenia ulicznego, zieleni, oświaty, pomocy społecznej, kultury czy sportu.

Zadłużenie gminy na koniec ubiegłego roku wynosiło 20 mln zł z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych wyemitowanych w roku 2015.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA