Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 22 czerwca 2017
  • 25 czerwca 2017
  • wyświetleń: 9187

Sznelowiec i Cieszyńska dla Pszczyny? Radny z Łąki: to próba złodziejstwa!

Kontrowersyjny temat granicy między Łąką a Pszczyną zdaje się mieć swój finał. Po wielu dyskusjach - podczas zebrań wiejskich i osiedlowych, spotkaniach z mieszkańcami i ostatecznie po złożeniu wniosków przez osoby zamieszkujące sporny teren, Rada Miejska postanowiła kontynuować procedurę w sprawie zmiany granic.

Granica Pszczyny i Łąki - 17.09.2015
Granica Pszczyny i Łąki · fot.


Majowa sesja Rady Miejskiej obfitowała we wnioski radnych. Na początku Krystian Czypek zaproponował, aby nad tematem granic obradowały (poza komisją gospodarki) komisje: spraw społecznych oraz budżetowa. Zasadność tych obrad podważył Arkadiusz Gardiasz, twierdząc, iż działania te nie leżą w kompetencji tych komisji. - Z pewnością komisja budżetu nie do końca ma z tym związek, jednak każda taka decyzja wiąże się z finansami w urzędzie, a to dotyczy komisji budżetu. Natomiast jeśli chodzi o komisję spraw społecznych to wydaje mi się, że jak najbardziej powinna się tym zająć - argumentował Krystian Czypek.

Swoje stanowisko przedstawiła również radna Marcelina Leki, która zaproponowała, by sprawę odroczyć do listopada 2018 roku i wówczas, podczas wyborów samorządowych, przeprowadzić referendum. - Uważam, że cała gmina powinna zdecydować, ale w szczególności można zobaczyć, jak decydują mieszkańcy tego terenu. Na zebraniach sołeckich nie byli obecni wszyscy mieszkańcy. Mamy tylko listę mieszkańców, którzy chcą należeć do Pszczyny, ale nie mamy listy mieszkańców, którzy nie określili się - tłumaczyła radna.

Zdjęcia lotnicze 2013: osiedle Kolonia Jasna
Po lewej stronie ulicy Zdrojowej są tereny sołectwa Łąka, po prawej zaś osiedla Kolonia Jasna. · fot.


Radni odrzucili jednak obydwa wnioski i podjęli dalszą dyskusję, podczas której Arkadiusz Gardiasz przytoczył treść pisma mieszkańców ulic Sznelowiec i Cieszyńskiej, które zostało złożone w marcu - pisaliśmy o tym tutaj. - Chciałbym podkreślić, że to jest głos mieszkańców tych ulic, których dotyczy wniosek i bardzo bym prosił Radę o pozytywne ustosunkowanie się do tej prośby - dodał.

Z kolei Krystian Czypek zaprezentował historyczny zarys sytuacji - ten można znaleźć tutaj. - Jeżeli chodzi o historię to 2001 rok był pierwszą próbą - nazwę to po imieniu - okradzenia, bo próba wywłaszczenia czy zagarnięcia części sołectwa nie może być inaczej nazwana. I tak samo może to nazwać każdy z radnych z osiedla i sołectw. To jest próba złodziejstwa - mówił.

mapa granicy między Łąką a Pszczyną
Mapa granicy pomiędzy sołectwem Łąka a osiedlem Kolonia Jasna


Ostatecznie jednak radni podjęli uchwałę o dokonanie aktualizacji uchwały Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 28 grudnia 2005 roku poprzez uzupełnienie/korektę uchybień (rozbieżności) zgodnie z uwagami wojewody śląskiego i ponowne wystąpienie do odpowiednich organów o zmianę granicy. "Za" uchwałą opowiedziało się 12 radnych, 6 było przeciw, a 5 osób wstrzymało się od głosu.

Teraz sprawa trafiła w ręce burmistrza, który powinien skierować wniosek do odpowiednich służb miejskich, które dokonają korekty i przedstawią poprawioną uchwałę. Następnie odbędzie się ponowne głosowanie Rady nad zaktualizowaną wersją dokumentu dot. zmiany granic, skąd przekazana zostanie do wojewody bądź właściwego ministra.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA