pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 1 lipca 2017
  • wyświetleń: 5584

Ankieterzy US pukają do drzwi i pytają o rodzinne podróże

W dniach od 1 do 20 lipca na terenie całego kraju w wylosowanych mieszkaniach zostanie przeprowadzone badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach.

Wakacje 2016
Ankieterzy US pukają do drzwi i pytają o rodzinne podróże · fot.


Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w II kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

Zebrane informacje zostaną wykorzystane na potrzeby statystyki w dziedzinie turystyki, rachunków narodowych, bilansu płatniczego oraz statystyki obszarów transgranicznych. Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych.

Wywiad ankietowy zostanie przeprowadzony przez ankietera statystycznego, posiadającego legitymację wydaną przez właściwy urząd statystyczny. W przypadku wątpliwości, tożsamość ankieterów można potwierdzić kontaktując się z pracownikami Urzędu Statystycznego.

Wykaz osób do kontaktu dostępny jest na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze