Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 29 lipca 2017
  • 31 lipca 2017
  • wyświetleń: 12060

Zarząd województwa zaniepokojony uchwałą pszczyńskich radnych

Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zaniepokojenie uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Pszczynie ws. wniosku o przesunięcie terminu zakazu spalania niektórych paliw stałych.

dym, smog, komin
Zarząd województwa zaniepokojony uchwałą pszczyńskich radnych · fot.


Przypominamy, że na majowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie pszczyńscy radni niemal jednogłośnie (22 głosy za, 1 osoba wstrzymała się od głosu) podjęli decyzję o zwróceniu się z apelem do władz wojewódzkich o przesunięcie terminu wprowadzenia zakazu spalania niektórych paliw stałych z 1 września 2017 roku na 31 marca 2018 roku. Pismo zostało przekazane przewodniczącemu Sejmiku Województwa Śląskiego oraz zarządowi Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Pisaliśmy o tej sprawie w artykule "Radni z Pszczyny chcą, by jeszcze przez rok można było palić mułem".

W uzasadnieniu uchwały pszczyńscy radni argumentowali, że "wielu mieszkańców gminy ma jeszcze zgromadzone zapasy paliw stałych od poprzedniego okresu grzewczego i apelują o możliwość ich wykorzystania do 31 marca 2018 r. ze względów ekonomicznych i logistycznych".

W odpowiedzi na uchwałę Rady Miejskiej, Zarząd Województwa Śląskiego wystosował do zastępcy burmistrza pismo, w którym wyraża zaniepokojenie uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Pszczynie w sprawie przesunięcia terminu wprowadzenia na obszarze woj. śląskiego ograniczeńw zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

- W ramach procedury konsultacji społecznych i opiniowania Miasto Pszczyna, pismem z dnia 21 lutego 2017 roku, wniosło o doprecyzowanie terminu, w którym niniejszy przepis wchodzi w życie, natomiast nie zwrócono uwagi na koniecnzość jego przesunięcia. Ponadto mając na uwadze poprawę jakości życia mieszkańców województwa śląskiego, szczególnie ochronę ich zdrowia i życia, Zarząd Województwa Śląskiego nie widzi potrzeby wprowadzania zmian w przywołanej uchwale sejmiku województwa - poinformował Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

W myśl nowych przepisów od dnia 1 września 2017 roku całkowicie zakazane ma być stosowanie:
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15%,
  • biomasy stałej, której wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%.

ab / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA