pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie
praca, pszczyna, czechowice, bielsko, tychy

Wiadomości

  • 7 sierpnia 2017
  • wyświetleń: 2555

Wyłożono plan zagospodarowania dla Goczałkowic-Zdroju

W okresie od 7 sierpnia do 6 września w siedzibie Urzędu Gminy w Goczałkowicach-Zdroju przy ul. Szkolnej 13 jest wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Jeziorna, Grzebłowiec i Azaliowa wraz prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu jest również dostępny na stronie internetowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce: Prawo - Zagospodarowanie przestrzenne - plan zagospodarowania przestrzennego sporządzany.

W dniu 22 sierpnia o godzinie 16.00 w budynku Urzędu Gminy (sala narad) odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu. Uwagi do projektu można składać do wójta gminy na piśmie, podając imię i nazwisko (lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, oznaczenie nieruchomości oraz treść uwagi. Termin składania uwag mija w dniu 29 września.

new / pless.pl

REKLAMA

Komentarze