pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 8 września 2017
  • 26 września 2017
  • wyświetleń: 1608

Warsztaty ekologiczne w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego

Za nami:

26 września w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie odbędą się warsztaty ekologiczne dla osób reprezentujących samorządy lokalne, organizacje proekologiczne oraz inne zainteresowane instytucje.

Stowarzyszenie "Region Beskidy" wraz ze słowackim partnerem Zdrużeniem Region Beskydy od lipca 2017 roku do czerwca 2018 roku realizuje mikroprojekt pod nazwą "Powietrze nie zna granic", w ramach którego partnerzy podejmą szereg działań mających na celu m.in. zapobieganie postępowaniu prowadzącym do degradacji środowiska naturalnego jak również zmierzających do podniesienia świadomości ekologicznej społeczności Euroregionu Beskidy pozwalającej na zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów pogranicza.

W ramach mikroprojektu zaplanowano cykl spotkań warsztatowych, podczas których osoby reprezentujące samorządy lokalne, organizacje proekologiczne oraz inne zainteresowane instytucje będą mogły wymienić się poglądami i doświadczeniami w tej bardzo ważnej dziedzinie. Efektem spotkań będzie wspólna publikacja zawierająca pakiet zaleceń proekologicznych opisujących sposoby ochrony jakości powietrza wraz z informacjami na temat negatywnego wpływu na zdrowie, dziedzictwo przyrodnicze oraz kulturowe ma zanieczyszczenie powietrza.

Organizatorzy są przekonani, że wdrożenie wypracowanych zaleceń pozwoli na poprawę jakości powietrza, a tym samym przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców pogranicza i zwiększenie wykorzystania jego potencjału turystycznego i przyrodniczego.

Jedno ze spotkań warsztatowych odbędzie się 26 września w godz. 10.00 - 14.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Pszczynie. Warsztaty poprowadzi Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Przedstawiciele urzędów i instytucji o charakterze ekologicznym, chcący wziąć udział w wykładzie, powinni potwierdzić uczestnictwo w warsztatach do 21 września 2017 roku, kontaktując się z biurem Stowarzyszenia "Region Beskidy" mailowo: biuro@euroregion-beskidy.pl lub telefonicznie: +48 33 488 89 20.

Patronat nad spotkaniem warsztatowym objął starosta pszczyński, Paweł Sadza.

logo
fot.


Cykl warsztatów to działanie wykonywane w ramach projektu pn. "Powietrze nie zna granic" realizowanego z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

new, źródło: Powiat

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.