Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 27 września 2017
  • 28 września 2017
  • wyświetleń: 8848

Burmistrz odpowiada radnym w sprawie problemów z komunikacją

- Nie zamierzam uczestniczyć w teatralnych przedstawieniach - powiedział burmistrz Dariusz Skrobol do radnych na ostatniej sesji Rady Miejskiej. W ten sposób odniósł się do interpelacji radnych dotyczącej paraliżu komunikacyjnego w mieście. Złożone zapytanie nazwał budowaniem kapitału politycznego przed zbliżającymi się wyborami w 2018 roku. Na sam koniec przedstawił działania podjęte w sprawie komunikacji podczas poprzedniej i obecnej kadencji.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 21.09.2017
Burmistrz Dariusz Skrobol odpowiedział radnym na interpelację dotyczącą paraliżu komunikacyjnego. · fot.


31 sierpnia radni zrzeszeni w klubie "Ziemia Pszczyńska" złożyli interpelację dotycząca "paraliżu komunikacyjnego" w Pszczynie. Radni poruszyli w niej kwestie opłat ViaToll, kontynuacji budowy obwodnicy miasta (nowy odcinek miałby połączyć drogi wojewódzkie 933 i 935) oraz prawoskrętu z ulicy Bielskiej na DK-1 w kierunku Goczałkowic i Czechowic-Dziedzic. Ostatnim punktem była kwestia stopnia realizacji planu transportowego dla gminy Pszczyna.

20 września burmistrz Dariusz Skrobol wystosował obszerną odpowiedź. Niemalże całą, w bardzo emocjonalnym tonie, odczytał na ostatniej sesji Rady Miejskiej.

Już na wstępie burmistrz zarzucił radnym budowanie kapitału politycznego przed przyszłorocznymi wyborami. Jak mówił, rozumie dociekliwość i konstruktywną krytykę, lecz w tym przypadku interpelację uważa za element kampanii. Zwrócił uwagę, że przez minione lata temat problemów komunikacji był przez radnych pomijany i że nie uczestniczyli oni w spotkaniach i rozmowach dotyczących tego problemu.

- Gdzie ci zatroskani radni byli przez ostatnie trzy lata, kiedy z ogromnym natężeniem ruchu walczymy co najmniej pięć lat dłużej? Chciałbym zapytać również, gdzie byli ci radni, zwracający uwagę na to, iż Pszczyna jest jednym z najbardziej zakorkowanych miast Śląska, kiedy prowadziliśmy rozmowy z GDDKiA w sprawie projektowania węzła krzyżującego DK1 z ul. Męczenników Oświęcimskich, PKP w sprawie tunelu pod torami, marszałkiem województwa ws. przejęcia ul. Żorskiej - stawiał pytania. - Nie było nikogo - dopowiedział.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 21.09.2017
Wystąpienie burmistrza Dariusza Skrobola podczas wrześniowej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie. · fot.


Dodał, iż to z inicjatywy burmistrza i dzięki staraniom pracowników Urzędu Miejskiego doszło do spotkania projektantów PKP z inwestorem przebudowy skrzyżowania DK1 z ul. Męczenników Oświęcimskich oraz spotkania z mieszkańcami w sprawie potencjalnych wyburzeń nieruchomości pod planowaną inwestycję budowy węzła drogowego.

Przypominał radnym, że DK-1 jest drogą zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a ul. Męczenników Oświęcimskich jest drogą wojewódzką. - Zwracam uwagę na fakt, że obecny paraliż komunikacyjny powodują pracę prowadzone przez zarządcę drogi, czyli GDDKiA - tłumaczył.

Dariusz Skrobol odnotował, że analiza przeprowadzana w interpelacji nie uwzględnia inwestycji prowadzonej wspólnie przez Powiat Pszczyński, gminę Pszczyna i gminę Goczałkowice, które współfinansują konieczną przebudowę ulic Zdrojowej i Jeziornej wraz z budową ścieżki rowerowej.

Dariusz Skrobol

Burmistrz Pszczyny

Nie zamierzam uczestniczyć w teatralnych przedstawieniach, którym przyświecają przesłanki polityczne i nie niosą żadnych rozwiązań na przyszłość.- Rozwiązujmy nasze sprawy w Urzędzie Miejskim, na komisjach, konstruktywnych spotkaniach i rozmowach, nawet burzliwych. Nie zamierzam jednak uczestniczyć w teatralnych przedstawieniach, którym przyświecają przesłanki polityczne i nie niosą żadnych rozwiązań na przyszłość. Z przykrością muszę stwierdzić, iż radni nie mają żadnych koncepcji, ani wizji rozwiązania tego problemu, a zainteresowanie tematem skupia się tylko na doraźnych medialnych przekazach - zasugerował.

W dalszej części swojej wypowiedzi Dariusz Skrobol zwrócił radnym uwagę, że w kwestii przesunięcia terminu spalania w kotłach mułem, flotokoncentratem i węglem brunatnym wystosowali list do marszałka województwa, ale podczas obecnej kadencji na ten sam adres nie posłali pisma sygnalizującego problem paraliżu komunikacyjnego.

Dodał, że działania związane z budową kolejnej sygnalizacji na DK-1 były podejmowane przez samorządowców wspólnie. - Muszę także nawiązać do wielokrotnie przytaczanych problemów świateł, które na DK1 dla kierowców tranzytowych powodują blokadę komunikacyjną. To dzięki światłom nasi mieszkańcy mogą bezpiecznie przejechać z jednego końca miasta na drugi. Apelowaliśmy o to wielokrotnie, a radni podpisani pod interpelacją pozytywnie zaopiniowali światła na skrzyżowaniu DK1 z ul. Hallera - zaznaczył.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 21.09.2017
Dariusz Skrobol wspomniał, że wspólnie z Grzegorzem Wanotem (na zdjęciu) prowadzili rozmowy z innymi instytucjami w celu rozwiązania problemów komunikacyjnych. · fot.


- W ostatnich latach wielokrotnie wraz z zastępcą burmistrza Grzegorzem Wanotem osobiście spotykaliśmy się z dyrekcją GDDKiA oraz z Marszałkami Województwa, aby omówić sytuację natężonego ruchu na pszczyńskim odcinku DK-1 - odpowiadał Dariusz Skrobol na pytania radnych. Wymienił przy okazji te rozwiązania, które udało się osiągnąć: zakaz wyprzedzania dla samochodów ciężarowych na pszczyńskim odcinku DK 1 oraz wprowadzenie ograniczenia tonażowego na ulicy Polnej.

Burmistrz wspomniał, ze rozmowy na temat problemów komunikacyjnych Pszczyny są także poruszane w zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów: - Zabiegam o to, aby powstały inwestycje polegające na przebudowie skrzyżowania z drogą 933, budowie tunelu, inwestycji PKP, wpisaniu w budżet województwa obwodnicy "zachodniej" i innych. W związku z tym, że nie są to drogi gminne, są to bardzo trudne rozmowy, a potencjalne inwestycje to setki milionów złotych. Staramy się, aby pomimo wszelkich trudności Pszczyna nie była pomijana w strategicznych rozwiązaniach - opisywał swoje działania, dodając, że rozwiązanie tych problemów jest o tyle trudne, że gmina nie posiada swojego przedstawiciela w instytucjach krajowych.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 21.09.2017
Radni usłyszeli od burmistrza, że również przyczyniają się do utrudnień komunikacyjnych w mieście. · fot.


Kończąc, zwrócił uwagę radnym, że sami także parkują pod ratuszem zamiast na bezpłatnym parkingu kilkaset metrów dalej i tym samym przyczyniają się do utrudnień w ścisłym centrum. - Zastanawiam się czy w sytuacji problemów związanych z nagminnym korkowaniem Pszczyny szanowni radni nie powinni rozpocząć zmian od siebie. Scenariusz comiesięcznych sesji rozpoczyna się od tego, iż część radnych usiłuje na siłę znaleźć miejsce do parkowania bezpośrednio w sąsiedztwie ratusza, co dodatkowo powoduje jeszcze większe utrudnienia w ścisłym centrum. A przecież bezpłatny pusty parking czeka na nich 350 m od ratusza, bez konieczności wjazdu na starówkę.

- Jeszcze raz jako samorządowiec apeluję do Państwa, aby nie uprawiać polityki, a skupić się na merytoryce problemów ważnych dla mieszkańców. Nie można ograniczać się do realizacji zadań we własnej jednostce pomocniczej. Jednomadatowe okręgi wyborcze nie mogą ograniczać ważności inwestycji i zadań ogólnogminnych. Poruszanie problematyki wykraczającej zdecydowanie poza kompetencje burmistrza, a takim są kwestie związane z zarządzaniem drogami krajowymi, mogą być wynikiem całkowitego braku wiedzy radnych w zakresie zadań stawianych burmistrzom, wójtom bądź prezydentom lub celowym działaniem mającym posłużyć jako odwrócenie uwagi na fakt, że radni przez kilka lat nie zajęli stanowczego stanowiska w tak ważnej sprawie - spuentował swoją wypowiedź burmistrz.

Sesja Rady Miejskiej w Pszczynie - 21.09.2017
Renata Dyrda jako jedyna radna odpowiedziała na sesji burmistrzowi. · fot.


Po wypowiedzi burmistrza o głos poprosiła Renata Dyrda. - Panie burmistrzu, to już tak będzie do końca 2018 roku, że o cokolwiek zapytamy, to będzie upolitycznienie? - zapytała radna, tłumacząc, że już któryś rok słyszy to z ust Dariusza Skrobola.

Odniosła się także do słów o "przedstawieniu teatralnym". - Rzeczywiście pan dzisiaj zaczął od przedstawienia teatralnego. Pan teraz dopiero wszystkim radnym pokaże - powiedziała Renata Dyrda pod adresem burmistrza. Odnotowała, że rozległa wypowiedź nie zawierała odpowiedzi na najważniejsze pytania radnych.

- Bardzo proszę przeczytać moją odpowiedź. Ma pani wszystko bardzo ładnie wyszczególnione, skserowane i dostarczone na półeczkę - skomentował Dariusz Skrobol, wskazując na miejsce, gdzie w biurze rady miejskiej gromadzona jest korespondencja dla radnych.

W pisemnej odpowiedzi burmistrza Dariusza Skrobola na interpelację znalazły się również obszerniejsze wyjaśnienia dotyczące problemów komunikacyjnych w mieście. Choć nie zostały odczytane na sesji, przytaczamy je poniżej.

Via TOLLW świetle stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zawartego w piśmie z 11 kwietnia 2017r. brak wprowadzenia na DK 1 systemu poboru opłat via TOLL wynika z przejściowego wzrostu ruchu ciężkiego na tej drodze. W związku z tym, że to Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa drogi krajowe lub ich odcinki, na których pobiera się opłatę elektroniczną (art. 13hust.6 ustawy o drogach publicznych) wnioski w tej sprawie były kierowane do Ministerstwa Infrastruktury w 2011 r. oraz do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w 2016r. Oba wystąpienia wraz z odpowiedziami przekazuję w załączeniu. W celu poprawy płynności ruch na DK 1 Gmina Pszczyna udzieliła w 2011r. Skarbowi Państwa - Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pomocy finansowej na wykonanie zmiany organizacji ruchu polegającej na wprowadzeniu "Zielonej fali" a w 2016r. Powiatowi Pszczyńskiemu na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK1 z ul. Hallera. Urząd Miejski zabiegał również o wprowadzenie na DK 1 zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe. Ostatnim z działań była współpraca przy projektowaniu przebudowy skrzyżowania DK 1 z ul. Męczenników Oświęcimskich.

Przedłużenie obwodnicy miastaZadanie polegające na budowie połączenia drogowego północnej obwodnicy Pszczyny z drogą wojewódzka 939 i dalej z drogą krajową nr 1 zostało zgłoszone do wykazu kluczowych elementów infrastruktury transportowej w woj. śląskim przygotowanego przez Śląski Związek Gmin i Powiatów w celu ujęcia go w Strategii ZIT Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Prawoskręt z ulicy Bielskiej na DK-1 w PszczynieWykonanie prawoskrętu z ul. Bielskiej na drogę krajową nr 1 w Pszczynie nie należy do kompetencji Gminy Pszczyna. Zgodnie z art. 25 ustawy o drogach publicznych przebudowa skrzyżowania należy do zarządcy drogi wyższej kategorii. Koszt przebudowy może ponieść zarządca drogi niższej kategorii w przypadku gdy to on wystąpi z inicjatywą przebudowy skrzyżowania. Mimo wielu rozmów, ani Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Katowice ani Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach nie wyraził woli podjęcia inwestycji.

Komunikacja publicznaW dniu 31 maja 2017r. został ogłoszony przetarg na realizację zadania pn. Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Pszczyna. Z powodu braku ofert postępowanie zostało unieważnione. Obecnie trwają prace nad zmianą warunków przetargu. Zamówienie ma obejmować uruchomienie trzech linii komunikacyjnych tj. Pszczyna - Studzienice przez Jankowice, Pszczyna - Ćwiklice przez Rudołtowice i Pszczyna - Pszczyna przez Starą Wieś, Czarków, Piasek. W 2017r. Gmina Pszczyna współfinansuje utrzymanie trzech linii komunikacyjnych tj. Bieruń - Pszczyna przez Jankowice, Żory - Suszec - Pszczyna, Pawłowice - Studzionka. Łączny koszt dofinansowania wynosi 188.865,00 zł.

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA