pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 30 września 2017
  • 2 października 2017
  • wyświetleń: 5050

W Urzędzie Pracy w Pszczynie można dostać 20 tysięcy na założenie firmy

Za nami:

W dniach od 2 do 5 października do godziny 14.00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Dotacje są przyznawane w ramach dwóch programów. Pierwszy z nich to "Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie (III)". Jego beneficjentami mogą być wyłącznie osoby bezrobotne, powyżej 29 roku życia, dla których został ustalony I lub II profil pomocy i które są albo powyżej 50 roku życia; są kobietami, osobami niepełnosprawnymi lub długotrwale bezrobotnymi (ponad rok) bądź o niskich kwalifikacjach (posiadające wykształcenie maksymalnie na poziomie szkoły średniej).

Drugi program to "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pszczyńskim (III)". Uczestnikiem projektu może zostać osoba zamieszkująca na terenie powiatu pszczyńskiego, zarejestrowana jako bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie, należąca do kategorii NEET tzn. ma ustalony I lub II profilu pomocy, jest w wieku 18-29 lat, nie uczestniczy w kształceniu w formach szkolnych w trybie dziennym oraz nie szkoliła się ze środków publicznych w okresie 4 tygodni poprzedzających rozpoczęcie uczestnictwa w projekcie. Dodatkowo w przypadku bezrobotnych w wieku 18-24 lata wsparcie udzielone może zostać osobom, które zarejestrowane są w PUP w Pszczynie nie dłużej niż 4 miesiące.

W obu przypadkach maksymalna kwota dotacji, o jaką można wnioskować, wynosi dwadzieścia tysięcy złotych. Aby wziąć udział w projekcie konieczne jest wypełnienie formularza rekrutacyjnego do projektu i złożenie go u doradcy klienta lub w pokoju nr 21 w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie.

new / pless.pl

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Przypominamy, że do niedzieli do godz. 21:00 obowiązuje cisza wyborcza.