pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 5 października 2017
  • wyświetleń: 4451

Radna złożyła kolejne pismo ws. inwestycji na Potoku Starowiejskim

Radna Marcelina Leki złożyła wniosek dotyczący Potoku Starowiejskiego. W piśmie do burmistrza zwraca się z prośbą o współpracę Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach w celu wykonania inwestycji, które zniwelują ryzyko podtopień w przyszłości.

Radna prosi o współpracę instytucji w kwestii regulacji Potoku Starowiejskiego. To jego stan doprowadził do podtopień z 22 maja br.


To nie pierwsza interwencja Marceliny Leki w sprawie stanu potoku. Już w czerwcu złożyła interpelację, zwracając uwagę, że w koryto cieku wodnego należy zmodernizować, wyczyścić, a także wymienić istniejące na nim przepusty. Miało to swoje źródło w wydarzeniach z 22 maja, gdy na osiedlu Stara Wieś doszło do poważnych podtopień i wielu niemałych rozlewisk.

Dziś, kilka miesięcy później radna zaznacza, że mieszkańców dotkniętych skutkami tamtych podtopień nie satysfakcjonuje dalszy brak regulacji i konserwacji potoku. Stąd podjęła decyzję, by wystąpić z kolejnym pismem. - Zwracam się z wnioskiem o podjęcie działań przez Burmistrza Pszczyny, mających na celu doprowadzenie do opracowania przez Urząd Miasta, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie oraz Śląskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, koncepcji ochrony terenów przyległych do Potoku Starowiejskiego przed zalewaniem przez wody tego Potoku - napisała we wniosku.

Radna Marcelina Leki podczas sesji Rady Miejskiej w Pszczynie · fot.


Marcelina Leki powołuje się na zapisy prawa wodnego. - W obecnym stanie prawym samorządy gminne mogą również wydawać swoje środki finansowe na cele ochrony przeciwpowodziowej - dodała.

Na pismo radnej odpowiedział zastępca Grzegorz Wanot. Jak pisze, 4 września gmina zwróciła się do Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach o udzielenie informacji w sprawie planowanych inwestycji na Potoku Starowiejskim.

new / pless.pl

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.