pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 25 listopada 2017
  • wyświetleń: 1139

W 2018 roku podatek od środków transportowych bez zmian

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Pszczynie zatwierdzone zostały stawki podatku od środków transportowych na 2018 rok. Zadecydowano, że zostaną one utrzymane na tym samym poziomie co w 2017 roku. Jedyna zmiana dotyczy braku rozróżnienia na ze względu na rok produkcji samochodu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy corocznie
określa wysokość stawek w zakresie podatku od środków transportowych. W tym roku radni zadecydowali, by podatek został utrzymany na poziomie sprzed roku.

Stawki podatków od środków transportowych na rok 2018:

  • od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 t do 5,5 t włącznie 600,00 zł,
b) powyżej 5,5 t do 9 t włącznie 888,00 zł,
c) powyżej 9 t i poniżej 12 t 1.104,00 zł,
d) od 12 t i poniżej 16 t 1.368,00 zł,
e) od 16 t i poniżej 24 t 1.728,00 zł,
f) od 24 t i poniżej 29 t
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne 2.100,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia 2.472,00 zł,
g) od równej lub wyższej niż 29 t:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne 2.100,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie lub trzy osie jezdne 2.568,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia, posiadających cztery i więcej osi jezdnych 2.688,00 zł,
  • od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 t i poniżej 12 t - 1.440,00 zł,
b) od 12 t i powyżej 31 t - 1.884,00 zł,
c) od 31 t i poniżej 40 t:
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne - 1.836,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne 2.136,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne - 1.920,00 zł,
d) równej lub wyższej niż 40 t
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne - 1.994,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia, posiadających dwie osie jezdne - 2.472,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia, posiadających trzy osie jezdne - 2.796,00 zł,
  • od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

a) od 7 t i poniżej 12 t - 600 zł
b) od 12 t do 24 t włącznie
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równoważne - 744,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia - 1.032,00 zł,
c) powyżej 24 t i poniżej 33 t - 1.068,00 zł,
d) od 33 t do 36 t włącznie - 1.416,00 zł,
e) powyżej 36 t
- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne - 1.464,00 zł,
- z innym systemem zawieszenia - 1.860,00 zł,
  • od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca - 1.005,00 zł
b) równej lub większej niż 22 miejsca - 1.776,00 zł.


Podatek od środków transportowych osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej uiszczają bez wezwania na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu
Miejskiego.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.