Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 21 grudnia 2017
 • wyświetleń: 4063

Rekordowy, ponad 100-milionowy budżet powiatu na 2018 rok

Przy 22 głosach za, jednym głosie wstrzymującym, bez głosów przeciwnych radni powiatowi uchwalili w środę budżet powiatu pszczyńskiego na 2018 r. Pozytywne opinie ws. budżetu przedstawionego przez Zarząd Powiatu Pszczyńskiego wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach oraz komisje stałe rady.

Sesja Rady Powiatu - 20.12.2017
Marek Dutkowski, skarbnik powiatu przedstawił plan budżetu na 2018 rok · fot.


- Możliwości powiatu dotyczące kreowania dochodów są znacznie ograniczone. Jeśli dodamy, że od wielu lat poziom subwencji oświatowej nie pokrywa bieżących wydatków oświatowych - a wydatki oświatowe to ponad 30% ogółu wydatków - to obraz stopnia trudności zbilansowania dochodów i przychodów z wydatkami i rozchodami nabiera ostrości. Jednak w efekcie wszystkich podjętych działań projekt budżetu na rok 2018 jest zrównoważony - mówił skarbnik powiatu, Marek Dutkowski.

Dochody powiatu pszczyńskiego na 2018r. planowane są na łączną kwotę 98.778.751 zł, z kolei wydatki - 100.126.523 zł. Znaczną część wydatków, bo aż 21.547.124 zł (ponad 21%) stanowią inwestycje. Głównymi zadaniami przyszłorocznego budżetu będą:
 • Rozpoczęcie budowy Centrum Przesiadkowego w Pszczynie wraz z infrastrukturą towarzyszącą (zadanie dofinansowane ze środków UE) - 1,3 mln zł
 • Przebudowa drogi powiatowej ul. Wyzwolenia w gminie Suszec. Zadanie dofinansowane ze środków gminy Suszec oraz budżetu państwa w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" - 6 mln zł
 • Kontynuacja przebudowy dróg powiatowych nr 4135S i nr 4148S tj. ul. Korfantego, Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna, zadanie współfinansowane w 50% ze środków Gminy Miedźna - 1,9 mln zł
 • Przebudowa wraz z zabezpieczeniem na szkody górnicze odcinka drogi wraz z przepustem na potoku Pawłówka w ciągu ul. Wyzwolenia w Pawłowicach z dostosowaniem rzędnych do prognozowanych do roku 2020 wpływów eksploatacji górniczej (ugoda z KWK Pniówek) - 1,8 mln zł
 • Przebudowa ulic Korfantego w Gilowicach i Sportowej we Frydku na odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do nowej nawierzchni - 485 tys. zł
 • Realizacja projektu "Praktyczna nauka zawodu - rozbudowa bazy oświatowej" (zadanie dofinansowane ze środków UE) - 865 tys. zł
 • Rozpoczęcie przebudowy ul. Rodzinnej w gminie Kobiór na odcinku od parkingu do DK1- etap I. - 500 tys. zł
 • Projekt pn. "Łącząc tradycje, regiony i pasje - trasa rowerowa wzdłuż dwóch jezior - (zadanie realizowane do r., 2020, , łączna kwota 700 tys. zł, kwota w 2018 r. 150 tys. zł)
 • Utworzenie systemu oświetlenia przejść dla pieszych - (dofinansowane ze środków UE) 605 tys. zł
 • Modernizacja budynku internatu przy PZS nr 2 w Pszczynie kontynuacja - 380 tys. zł
 • Udzielenie Województwu Śląskiemu wsparcia finansowego na zadanie "Regulacja cieku Goczałkowickiego" - 500 tys. zł.


Sesja Rady Powiatu - 20.12.2017
Bez głosów przeciw radni na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Pszczyńskiego przyjęli uchwałę budżetową. · fot.


W roku 2018 po stronie przychodów przewidziano kredyt bankowy w wysokości 1.400.000 zł przeznaczony na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na łączną kwotę 1.696.040 zł oraz pożyczkę dla SP ZOZ-u na spłatę ratalnych zobowiązań wobec ZUS-u i PFRON-u w wysokości 1.300.000 zł.

- Duży budżet, dużo inwestycji, mnóstwo zadań, które zaplanowaliśmy. Zarówno współfinansowanych ze środków unijnych, jak i tych dostosowujących nasze budynki szkolne do zmienionej ustawy oświatowej. Zaplanowaliśmy też mnóstwo zadań na drogach. Jestem przekonany, że z takim zespołem i z takimi ludźmi ten budżet zostanie zrealizowany tak dobrze, jak wszystkie dotychczasowe - mówił starosta pszczyński Paweł Sadza, dziękując za uchwalenie budżetu powiatu na przyszły rok.

starosta Paweł Sadza
Starosta Paweł Sadza podziękował radnym za uchwalenie budżetu powiatu na 2018 rok. · fot.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA