pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 25 grudnia 2017
  • 27 grudnia 2017
  • wyświetleń: 4970

Pszczyńska młodzież chce walczyć ze smogiem i wygłasza postulaty

- Pszczyńska młodzież chce walczyć ze smogiem, czy naszym radnym również na tym zależy? - pytał na ostatniej sesji samorządowców Jan Franek, przedstawiciel grupy uczniów biorącej udział w kampanii "Nie Dokarmiaj Smoga". Nastolatek odczytał postulaty reprezentowanej przez siebie grupy.

Jan Franek
Jan Franek reprezentował na sesji młodzież skupioną wokół akcji "Nie Dokarmiaj Smoga" · fot.


Jan Franek zabrał głos w ostatniej części budżetowej sesji. Zwrócił uwagę, że gmina wciąż robi za mało, by informować mieszkańców o zagrożeniu smogiem. Zasugerował, by na walkę z niebezpiecznymi pyłami przesunąć więcej środków, na przykład zmniejszając wydatki na imprezy plenerowe.

Poniżej przedstawiamy pełną treść odczytanego na sesji apelu.

Postulaty przedstawione przez Jana Franka:

1. o rzetelne informowanie mieszkańców o stanie jakości powietrza:
  • umieszczenie na rynku na budynku PCKUL wyświetlacza ukazującego aktualne pomiary stężeń pyłów zawieszonych
  • przekazywanie do wiadomości publicznej prognoz jakości powietrza sporządzanych przez WIOŚ Katowice na temat ryzyka przekroczenia poziomu informowania i alarmowego


Przykład ostatniego weekendu - mimo poważnego przekroczenia dopuszczalnych norm stężeń pyłów zawieszonych i ostrzeżeń WIOŚ o ograniczeniu do niezbędnego minimum przebywania na zewnątrz, szczególnym zagrożeniu dla dzieci i młodzieży, nieświadomi (niepoinformowani) mieszkańcy korzystali z lodowiska i przebywali na jarmarku

2. o zobowiązanie dyrektorów placówek edukacyjnych do monitorowania stanu jakości powietrza i w razie złej jakości wdrożenie stosownego zachowania np. wprowadzenie zakazu przebywania na zewnątrz w czasie przerw, wietrzenia sal lekcyjnych etc.

Niestety nie ma przełożenia z zainstalowanych w wielu szkołach i przedszkolach gminnych czujników monitorujących poziom zanieczyszczeń na przekazywanie szybkiej informacji naszym mieszkańcom a zwłaszcza uczniom, na których te czujniki zostały zamontowane.

3. o przesunięcie części pieniędzy przeznaczonych na promocję gminy i organizowanie imprez masowych na konkretne działania bezpośrednio zwalczające niską emisję i jej skutki np. zakup oczyszczaczy powietrza do żłobków i przedszkoli

Proponujemy ograniczenie środków na organizację np. Dni Pszczyny i innych tego typu imprez

4. w czasie prognozowanych przez WIOŚ okresów z ryzykiem przekroczenia wprowadzenie zakazu palenia w kominkach, jeżeli nie są jedynym źródłem ogrzewania (patrz zeszły weekend) i egzekwowanie tego zakazu przez Ekopatrole

5. o dokładne zinwentaryzowanie wszystkich kotłów będących w użyciu przez mieszkańców gminy w pierwszej kolejności Pszczyny polegające na sprawdzeniu tabliczek znamionowych kotłów i przypomnieniu obowiązujących terminów wymiany tzw. kopciuchów starszych niż 10 lat do 01.01.2022 na kotły 5 klasy

Nasze pomysły, które chcielibyśmy zrealizować w przyszłym roku
  • w dalszym ciągu edukowanie i informowanie mieszkańców poprzez stronę fb Nie Dokarmiaj Smoga
  • wprowadzenie w styczniu w placówkach edukacyjnych "tablic monitorujących jakość powietrza". Chcemy poprosić o własnoręczne wykonanie tablic przez podopiecznych placówek. W ramach naszej kampanii zostanie dostarczona ujednolicona wersja opisu do tabli z ostrzeżeniami w formie infografiki. Dyrektorzy i opiekunowie będą zobowiązani do sprawdzania na portalach aktualnych danych pomiarowych zainstalowanych w gminie czujników i wywieszali odpowiednią informację np. w postaci kolorowej kartki symbolizującej jakość powietrza.
  • podjęcie współpracy z lekarzami i NZOZami poprzez rozprowadzanie ulotek informacyjnych i zorganizowanie bezpłatnych Dni spirometrii
  • stworzenie spisu rzetelnych składów opałowych sprzedających dobrej jakości i certyfikowane paliwa.

new / pless.pl

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.