Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 2 stycznia 2018
 • wyświetleń: 3854

Budżet gminy Miedźna na rok 2018 - jakie inwestycje?

Na ostatniej w 2017 roku sesji radni gminy Miedźna jednogłośnie uchwalili przedłożony przez wójta gminy, Bogdana Taranowskiego, budżet gminy Miedźna na 2018 rok.

Wcześniej z propozycjami budżetowymi zapoznani zostali członkowie poszczególnych komisji rady gminy. Pozytywną opinię, w sprawie projektu budżetu wyraziła również Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach, która stwierdziła, że projekt budżetu na 2018 rok jest opracowany zgodnie z obowiązującym prawem.

Nowy budżet gminy Miedźna przedstawia się następująco:
dochody budżetu w wysokości - 71.735.128,32 zł
wydatki budżetu w wysokości - 72.050.628,32 zł
deficyt budżetu w wysokości - 315.500,00 zł
przychody budżetu w łącznej wysokości - 2.564.551,00 zł
rozchody budżetu gminy w łącznej wysokości - 2.249.051,00 zł

Wśród inwestycji zaplanowanych na rok 2018 znajdziemy przede wszystkim:

w zakresie działań proekologicznych:
 • modernizację oczyszczalni ścieków w gminie Miedźna
 • dokończenie realizacji budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów
 • kontynuację zadania w zakresie modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych
 • dalszą modernizację budynków stanowiących gminne mienie komunalne
 • dalszą realizacje programu w zakresie usuwania azbestu na terenie gminy


w zakresie dróg:
 • modernizację dróg gminnych m.in. ul. Leśnej, Słonecznej i Poprzecznej w Miedźnej, Przemysłowej i Poprzecznej w Woli, Wiosennej w Górze, Granicznej i Kaczeńców w Gilowicach oraz modernizację ul. Zielonkówka w Grzawie
 • przebudowę nawierzchni przy ul. Zielonej oraz Skowronków w Górze
 • przebudowę chodników przy ul. Szkolnej, Słonecznej i Wałowej w Woli
 • przebudowę ul. Rzemieślniczej i Górniczej w Woli oraz Leśnej i Łowieckiej we Frydku
 • budowę parkingu przy ul. Sosnowej w Woli i przebudowę parkingu przy przedszkolu w Miedźnej
 • wymianę płyt na moście Bronisław oraz wymianę drewnianych elementów mostu "Wójtowego" w Woli


w zakresie oświetlenia ulicznego:
 • budowę oświetlenia na ul. Lipowej w Gilowicach
 • rozbudowę oświetlenia wzdłuż ul. Topolowej w Miedźnej , przy ul. Polnej w Grzawie, oraz przy ul. Janygowiec w Miedźnej i ul. Złote Łany w Górze
 • modernizację oświetlenia dróg i placów w Gminie Miedźna (na terenie osiedla Wola I),
 • przebudowę sieci energetycznej przy SP w Miedźnej


w ramach działalności oświatowej gminy:
 • wykonanie parkietu na sali gimnastycznej w SP Miedźna
 • modernizację szkoły podstawowej oraz parkingu przy szkole we Frydku
 • modernizację systemu ogrzewania w SP nr 2 w Woli


w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej:
 • modernizację boisk sportowych we Frydku i Gilowicach
 • przebudowę ogrodzenia wokół boiska w Gilowicach
 • budowę piłkołapu na terenie boiska we Frydku
 • doposażenie Krytej Pływalni w Woli (orbitrek i maszyna Hammer)
 • budowę wiaty grillowej wraz grillem w sołectwie Wola
 • rozbudowę budynku wielofunkcyjnego w Woli - dobudowa sali treningowej


w ramach działalności administracyjnej zaplanowano środki na:
 • realizację projektu w ramach programu unijnego, mającego na celu rozbudowę i modernizację sieci teleinformatycznej urzędu oraz rozszerzenie oferty cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców gminy
 • modernizację korytarzy i rozbudowę węzłów sanitarnych oraz izolację fundamentów wraz z modernizacją nawierzchni wokół budynku urzędu gminy
 • zaplanowano również budowę parkingu przy Ośrodku Kultury w Woli oraz modernizację wejścia do Domu Kultury w Woli


Dodatkowo, zaplanowano dotację z przeznaczeniem na:
 • pomoc finansową dla Powiatu Pszczyńskiego na dofinansowanie przebudowy ulic Korfantego, oraz Lompy i Topolowej w Gminie Miedźna
 • wkład własny do projektu w ramach środków Ministra Kultury na zadanie w zakresie doposażenia Domu Kultury w Woli
 • dotacje na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego
 • dotacje dla mieszkańców w związku z realizacją Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Miedźna - dofinansowanie kosztów zakupu nowych kotłów grzewczych


Po podjęciu uchwały budżetowej wójt gminy, Bogdan Taranowski podziękował Wysokiej Radzie za jednogłośne przyjęcie budżetu gminy Miedźna na 2018 rok. Podziękował także wszystkim swoim współpracownikom z urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy.

new / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA