Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 16 stycznia 2018
  • 24 stycznia 2018
  • wyświetleń: 1259

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Golasowicach

Doroczny cykl zebrań wiejskich w gminie Pawłowice rozpoczęły Golasowice. 22 stycznia w strażnicy OSP z mieszkańcami spotkała się Rada Sołecka i przedstawiciele samorządu.

Zebranie sprawozdawczo - wyborcze w Golasowicach - 22.01.2018 · fot.


Przewodniczącym zebrania był wójt Franciszek Dziendziel, który przywitał mieszkańców. Na Sali obecni byli Grzegorz Nogły - radny powiatowy oraz przewodniczący Rady Gminy Pawłowice Aleksander Szymura.

W formie krótkiej prezentacji wójt omówił działania, jakie w minionym roku były realizowane w Golasowicach. Część z nich, jak na przykład rozbudowa ośrodka zdrowia, będzie miała swoją kontynuację również w roku bieżącym. Sołtyska Bogumiła Tekla przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i rady sołeckiej, które mieszkańcy przyjęli podczas głosowania. Zapoznała również mieszkańców z zadaniami przewidzianymi do realizacji w sołectwie w 2018 roku przyjętymi przez Radę Gminy Pawłowice. Zobacz

Nadal spośród członków spółki wodnej w Golasowicach nie udało się wyłonić zarządu i przewodniczącego, co oznacza, że obowiązek utrzymania rowów melioracyjnych w sołectwie ciąży na właścicielach gruntów.

W związku z tym, że 9 lutego upływa kadencja sołtysa i rady sołeckiej w Golasowicach, podczas zebrania odbyły się wybory. Bogumiła Tekla, po 20 latach działalności na rzecz mieszkańców, nie zdecydowała się na powtórne kandydowanie. Nowymi kandydatami byli Antoni Trzaskalik i Krzysztof Woryna. 47 mieszkańców, oddając swój głos na Krzysztofa Worynę, zdecydowało, że to właśnie on od 10 lutego 2018 r. będzie nowym sołtysem. W skład nowej rady sołeckiej weszli: Jolanta Brudny, Andrzej Chmiel, Łukasz Folwarczny, Jan Mach, Wiesław Podchorodecki, Zbigniew Szczepek i Antoni Trzaskalik.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA