Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 25 stycznia 2018
  • wyświetleń: 3092

Urząd Skarbowy przypomina o terminie składania deklaracji

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pszczynie przypomina, że 31 stycznia 2018 r. upływa ostateczny termin złożenia następujących deklaracji.

  • PIT-28 - którą składają podatnicy płacący ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy,
  • PIT-16A -o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej,
  • PIT-19A - o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych,
  • PIT-4R - o pobranych zaliczkach podatkowych, którą składają płatnicy podatku dochodowego m.in. osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub ich następcy prawni,
  • PIT-8AR - składaną przez podmioty, które pobierały zryczałtowany podatek dochodowy od należności lub świadczeń dokonywanych na rzecz osób fizycznych.


Przypominamy, że płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają co do zasady obowiązek wysyłać deklaracje PIT-4R i PIT-8AR do urzędu skarbowego w formie elektronicznej. Z obowiązku elektronicznego dostarczania do fiskusa deklaracji podatkowych zwolnieni są jedynie płatnicy, którzy są zobowiązani sporządzić informacje lub roczne obliczenie podatku za dany rok dla nie więcej niż 5 pracowników.

Dla tych podatników jednak skrócony został termin przekazywania w formie papierowej deklaracji PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R, który również przypada na dzień 31 stycznia roku podatkowego.

Przekazanie deklaracji PIT-11, PIT-8C oraz PIT-R w formie elektronicznej przypada na dzień 28 lutego 2018 r.

new / pless.pl, źródło: Urząd Skarbowy w Pszczynie

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA