pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 9 lutego 2018
  • 4 marca 2018
  • wyświetleń: 7227

VII Carbo Asecura Bieg Pszczyński o Puchar Burmistrza - ruszyły zapisy!

Do biegu! Gotowi? Start! Ruszyły zapisy do VII Carbo Asecura Biegu Pszczyńskiego o Puchar Burmistrza, który odbędzie się w niedzielę, 3 czerwca o godzinie 12.00! Na biegaczy czeka 1100 miejsc!

VI Carbo Asecura Bieg Pszczyński - start do biegu głównego cz. 1 - 04.06.2017 r. · fot.


Zawodnicy wystartują z rynku, skąd pobiegną wytyczonymi ulicami Pszczyny. Po 10 kilometrach wrócą pod pszczyński Zamek, gdzie znajdzie się meta. Tam też odbędzie się dekoracja najlepszych biegaczy. Wiele wskazuje na to, że organizatorzy powrócą do trasy sprzed dwóch lat. Decyzja ta jest jednak uzależniona od postępu prac związanych z przebudową skrzyżowania ul. Skłodowskiej-Curie i Dobrawy. Podczas biegu prowadzony będzie elektroniczny pomiar czasu. Trasę zabezpieczy policja, straż miejska oraz straż pożarna.

Program wydarzenia

  • 9.15 - otwarcie zawodów
  • 9.15-11.30 - biegi juniorskie (bieg klas gimnazjalnych, bieg dzieci szkół podstawowych oraz przedszkolaków i młodszych przedszkolaków z rodzicami) - Park w Pszczynie pętla ok.200, 500 i 1000 metrów.
  • 12.00 - bieg główny - 10 km
  • Ok. 13.30 - sztafety przedsiębiorców i organizacji samorządowych
  • Ok. 14.00 - dekoracja


Do startu zostaną dopuszczone osoby, które do 3 czerwca 2018 roku ukończą 16 lat, podpiszą oświadczenie, że startują na własną odpowiedzialność, uiszczą opłatę startową i odbiorą w biurze zawodów numer startowy. Podczas weryfikacji należy przedstawić dowód tożsamości. Osoby do 18. roku życia muszą mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna. Druki oświadczenia i zgody prawnego opiekuna będzie można pobrać w biurze zawodów w dniu imprezy.

VI Carbo Asecura Bieg Pszczyński - meta biegu głównego cz. 1 - 04.06.2017 r. · fot.


Zgłoszenia można dokonać za pomocą formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie www.biegpszczynski.pl oraz w biurze zawodów w dniu startu (pod warunkiem wolnych numerów startowych) - plac przy Zamku w Pszczynie - godz. 8.30-11.00.

Opłatę startową w kwocie 45 zł należy uiścić za pośrednictwem płatności elektronicznych bezpośrednio po internetowej rejestracji do 18 marca. W terminie do 26 maja opłata startowa wynosi 55 zł - liczy się data zaksięgowania wpłaty. Wpisanie na listę startową nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty. W dniu zawodów opłata startowa wynosi 70 zł bez względu na wcześniejsze zgłoszenie, pod warunkiem, że nie przekroczono limitu 1100 zgłoszonych zawodników. Jeśli zawodnik uiści opłatę przelewem do 26 maja otrzyma numer startowy z imieniem oraz koszulkę techniczną.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze