Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 22 lutego 2018
  • wyświetleń: 6681

Zebranie w Ćwiklicach: w sołectwie utworzona będzie spółka wodna

Kilkudziesięciu mieszkańców wzięło udział w zebraniu wiejskim w Ćwiklicach. Podczas kilkugodzinnego spotkania poruszono wiele tematów dotyczących mieszkańców, między innymi inwestycji drogowych. Podjęto także temat utworzenia spółki wodnej.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018 · fot.


Dotychczas swoje zebrania mieli tylko mieszkańcy pszczyńskich osiedli. O najpilniejszych problemach swojego sąsiedztwa rozmawiano wcześniej na Podstarzyńcu, Poligonie, osiedlu Śródmieście i osiedlu Daszyńskiego. W środę po raz pierwszy w ramach tegorocznych zebrań sprawozdawczych spotkali się mieszkańcy jednego z sołectw - Ćwiklice.

Na zebranie przyszło około 40 mieszkańców Ćwiklic. Poza nimi na sali w Domu Strażaka pojawili się samorządowcy: burmistrz Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza Pszczyny - Barbara Sopot-Zembok, radni gminni - Leszek Szczotka (mieszkaniec sołectwa), Andrzej Wojtanowicz, radni powiatowi - Marcela Kanafek-Lewandowska, Rafał Wróbel i Zdzisław Grygier (mieszkaniec sołectwa). Obecny był także Czesław Moń (asystent posła Stanisława Szweda).

Zebranie rozpoczął sołtys Ludwik Kolny. Opowiedział o zorganizowaniu turnieju młodych piłkarzy, spotkaniu seniorów. Dodał, że w minionym roku rada sołecka podejmowała się kilku niełatwych spraw. Wśród nich były: temat budowy sygnalizacji świetlnej na ul. Męczenników Oświęcimskich przy sklepie "Biedronka", problemy przepustu pod tą samą drogą, przejścia dla pieszych w rejonie ulicy Kombatantów, przepustu przy skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Jagodową, a także pogarszający się stan dróg, zwłaszcza ulicy Spokojnej. Sołtys nawiązał także do konieczności zmian nazewnictwa ulic.

Ludwik Kolny podkreślił, że w ostatnich miesiącach bardzo ważna dla niego była współpraca z organizacjami działającymi na terenie sołectwa, a także szkołą i parafią. Zwrócił się również do radnych: - Jesienią tego roku kończy się kadencja organów samorządowych. Nasi radni będą kończyć swoją służbę dla społeczeństwa Ćwiklic. W tym miejscu pragnę im podziękować za już i prosić o jeszcze.

Sołtys odczytał wydatki rady sołeckiej z roku ubiegłego. Do dyspozycji było 27.986 złotych. Środki te były wykorzystane między innymi na współfinansowanie naprawy dróg szutrowych, montaż nowych lamp na ulicach Obrońców Pokoju, Zawadzkiego i 11 Listopada, a także prace wykończeniowe przy altanie "Serce Wsi" i wyposażenie tego miejsca w stoły z ławkami. W minionym roku udało się także odnowić bramę na boisku i przekazać część pieniędzy Ochotniczej Straży Pożarnej. Część budżetu wspomogła także przeprowadzenie warsztatów zespołu "Ćwiklice", a także wyjazd zespołu "Ćwikliczanie" na dwa występy. Drobne kwoty przekazano na upominki i nagrody dla uczestników zawodów i zabaw, spotkanie seniorów i dmuchańce dla dzieci. Po odczytaniu realizacji budżetu sołeckiego zgromadzeni jednogłośnie udzielili radzie sołeckiej absolutorium za 2017 rok.

Sołtys Ludwik Kolny odczytał także plany finansowe na rok bieżący. 28.230 złotych będzie rozdysponowane między innymi na: spotkanie seniorów, remont wiaty przystankowej (ułożenie nawierzchni i włożenie blachy w miejsce wybitych szyb), zakup stołów i krzeseł oraz gabloty na sztandary do tworzonej salki środowiskowej. Na liście planowanych wydatków są także: wynajem dmuchańców na czas festynu, nagrody i upominki dla uczestników zawodów sportowych, usługa przewozowa dla zespołów "Ćwiklice" i "Ćwikliczanie" oraz naprawa traktorka służącego do koszenia boiska.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018 · fot.


Następnym punktem zebrania był Pszczyński Budżet Obywatelski. Koordynator PBO, Wojciech Jakubiec w pierwszej kolejności przedstawił realizację inwestycji w ramach edycji 2017. Jak opowiedział, bez problemów udało się zwiększyć księgozbiór w bibliotece (projekt Integracja mieszkańców Ćwiklice - "W jedności siła"). Trudności są natomiast przy przedsięwzięciu "Wyrównanie utwardzonej drogi o nawierzchni tłuczniowej wraz z położeniem nawierzchni asfaltowej". Inwestycja, która początkowo miała kosztować niecałe 90 tys. złotych, dziś jest już bowiem wycenia na 219 tys. złotych.

Wojciech Jakubiec przypomniał także o tegorocznym projekcie w Ćwiklicach, w skład którego wchodzą: wykonanie skoczni w dal, zakup toru przeszkód, zakup nowych książek i regałów bibliotecznych, opłacenie instruktora muzycznego dla zespołu Ćwikliczanie i renowacja miejsc pamięci.

Podobnie jak podczas pozostałych zebrań koordynator PBO przedstawił projekt uchwały ze zmianami dotyczącymi budżetu obywatelskiego dot. wyłączenia z finansowania w tej formie: inwestycji drogowych, dokumentacji projektowej i inwestycji wieloetapowych. - Na tej podstawie radni rady miejskiej i pan burmistrz, reagując zarządzeniem podejmą decyzję czy te zmiany będą czy nie - zapowiedział Wojciech Jakubiec.

- Przez ostatnie kilka lat zrobiliśmy z projektów obywatelskich trzy króciutkie drogi. Jeśli przegłosujemy tę uchwałę, to nie będziemy mogli wykonywać takich inwestycji. Ale to od państwa zależy: czy chcecie budować z budżetu obywatelskiego czy organizować imprezy? - pytał i przestrzegał radny Leszek Szczotka.

- Każda droga, która była rozbudowywana, była źle wyceniona, do każdej tej drogi było dokładane - padł głos z sali. Ostatecznie, po krótkiej, acz żywej dyskusji ćwikliczanie w formie głosowania opowiedzieli się za wyłączeniem z finansowania z PBO wymienionych przedsięwzięć.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018 · fot.


Następnie głos zabrał Dariusz Skrobol. Burmistrz opowiedział zebranym o zasadach działania budżetu, przedstawił stopień zadłużenia gminy i przedstawił zrealizowane w ostatnich latach inwestycje drogowe i związane z modernizacją oświetlenia. Nakreślił także zakres obowiązków gminy przy realizacji programu rządowego 500+, a także innych zadań związanych z polityką społeczną. Dariusz Skrobol zachęcał, aby w momencie wypełniana rozliczeń podatkowych przekazać 1% na organizacje lokalne, z naszego powiatu, na przykład OSP Ćwiklice.

Mieszkańcom Ćwiklic burmistrz opowiedział o planowanych na kolejne lata inwestycjach. Wśród najważniejszych wymienił tereny rekreacyjne z wodnymi atrakcjami przy ulicy Bramkowej w Pszczynie, centrum przesiadkowe w sąsiedztwie pszczyńskiego dworca kolejowego oraz oczekujące na realizację osiedle Luizy. Była również mowa o przebudowie skrzyżowania DK-1 z ul. Męczenników Oświęcimskich i staraniach o wprowadzeniu systemu Viatoll na krajowej "jedynce". Zapowiedział też, że lada dzień przedstawi plan transportu lokalnego, gdzie jednym z założeń ma być połączenie linią autobusową Pszczyny, Ćwiklic i Rudołtowic.

Podobnie jak podczas poprzednich zebrań Barbara Sopot-Zembok opisała jakie wyzwania niesie ze sobą reforma oświaty wprowadzona od tego roku szkolnego. Wspomniała o inwestycjach, w tym tej znajdującej się nieopodal Domu Strażaka, czyli przedszkolu w Ćwiklicach, gdzie zwiększono liczbę miejsc dla najmłodszych o kilkadziesiąt. Dodała, że podobne inwestycje przeprowadzono w Piasku i w Porębie, sama budowa rozpoczęła się także w Pszczynie przy ul. Skłodowskiej-Curie.

Komendant straży miejskiej Artur Krzyżaniak opowiedział o kontrolach palenisk. - Szukamy posesji, gdzie w kotłach palone są śmieci. Postawiłem sobie za punkt honoru, aby takie miejsca wyeliminować - mówił do mieszkańców. Dodał, że sytuacja jest lepsza niż rok wcześniej, ale ma pełną świadomość, że walka ze smogiem nie potrwa rok czy dwa, ale przynajmniej dekadę.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018 · fot.


W trakcie przemówienia komendanta mieszkańcy otrzymali dodatkowe ulotki dotyczące palenia w kotłach. - Naszym zadaniem jest nie tylko karać, ale i edukować - tłumaczył zebranym Artur Krzyżaniak i dodał, że straż miejska wciąż czeka na przepisy, które pozwolą nie tylko weryfikować paleniska na posesjach, ale również paliwo sprzedawane w składach opałowych.

W dalszej części zebrania głos zabrała Izabela Handwerker, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii. Opowiedziała zebranym o zagrożeniach płynących z chorób wśród zwierząt hodowlanych: afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy oraz włośnicy. Lekarz odpowiadała na pytania mieszkańców, zalecając odpowiednie utrzymanie higieny i czystości hodowli. Zainteresowani rolnicy mogli także pobrać ulotki.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018 · fot.


W ostatniej części zebrania swoje uwagi zgłaszali mieszkańcy. - Co z ulicą Spokojną? Ta droga jest tak wąska, a jeżdżą tędy autobusy i tiry. Kiedy ulica będzie przystosowana do ruchu dwustronnego, w tej chwili to droga jednokierunkowa? Czy są jakieś plany o utwardzenie? - dopytywał jeden z mieszkańców.

Z racji tego, że jest to droga powiatowa, burmistrz poprosił o udzielenie odpowiedzi radnych powiatowych. - 5 marca komisja gospodarki będzie objeżdżać gminę Pszczyna i w protokole znajdzie się zapis, żeby ul. Spokojna została przebudowana - obiecał pytającemu Zdzisław Grygier, dodając zarazem, że nie jest w stanie zagwarantować, że wpisanie ulicy na listę pozwoli przyspieszyć przebudowę.

Inny z mieszkańców poprosił o wyjaśnienie projektu związanego z instalacją odnawialnych źródeł energii. Od uczestników jest wymagany projekt za kwotę 250 złotych, ale nie ma gwarancji, że gmina otrzyma dofinansowanie. Pytający miał obawy, że w takim razie pieniądze wydane na dokumentacje mogą być stracone.

- Na całe województwo są 22 miliony złotych, a zapotrzebowanie jest ogromne. Zrobienie dokumentacji nie zagwarantuje dotacji, ale nawet jeśli tak będzie, to projekt będzie mógł później być wykorzystany przez Państwa indywidualnie - odpowiedział burmistrz. Dariusz Skrobol prosił równocześnie, by operatorowi (firmie Novista) nie wpłacać jakichkolwiek pieniędzy dopóki fizycznie nie będzie projektu.

Mieszkańcy zainteresowani byli także Programem Ograniczenia Niskiej Emisji. Dopytywali czy w tym roku ponownie będą musieli składać dokumenty oraz czy po zmianach w uchwale rady miejskiej, zmieniających jej brzmienie w kontekście termomodernizacji, można dokonać zmian we wniosku. - Mieszkańcy zarzucają nam, że w takiej sytuacji naginamy regulamin - zaprzeczyła Hanna Kielman, kierownik referatu ochrony środowiska i rolnictwa w UM Pszczyna.

Pojawiły się także pytania o odbudowę zniszczonego wiosną przystanku autobusowego oraz powtarzające się awarie sieci elektrycznej na ulicy Wolności. Zdzisław Grygier, korzystając z tej części zebrania, poinformował, że zgodnie z odpowiedzią Zarządu Dróg Wojewódzkich na jego interpelację, w tym roku powinna powstać sygnalizacja na skrzyżowaniu ulic Męczenników Oświęcimskich, 11 Listopada i Zawadzkiego (koło Biedronki). Radny zawnioskował też o nadanie jednej z dróg nazwy ks. Jana Osiewacza.

Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018
Zebranie sprawozdawcze w sołectwie Ćwiklice - 21.02.2018 · fot.


Na koniec zebrania z informacją o pomoc w odtworzeniu i przystąpieniu do spółki wodnej w Ćwiklicach i Rudołtowicach zwrócił się sołtys Ludwik Kolny. - Mamy świadomość jakie to jest ważne dla normalnego funkcjonowania stosunków wodnych na obszarze, na którym mieszkamy. Jak są deszcze, to byliśmy świadkami, jakie starty woda potrafi wyrządzić - mówił. Wyjaśnił, że nie ma jeszcze ustalonej stawki, ale jest propozycja, aby to było 20 złotych na cały rok od posesji.

- Przyglądając się rowom przy domach czy w polu, to trzeba się wstydzić za ich stan. Są zaniesione, zaśmiecone, nie ma kto tego robić. Burmistrz, chociaż kieruje dosyć duże środki na odtworzenie rowów, to jest czasami na straconej pozycji, bo na rowie, który nie jest własnością gminy, nie mogą zostać wykonane prace. Natomiast burmistrz ma możliwość dotowania takiego ciała jak spółka wodna, która wtedy wykonuje te prace - przekonywał sołtys.

Zawrócił uwagę, że postępujące wydobycie węgla przez Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia sprawia, że stosunki wodne w okolicy całkowicie się zmieniają. - Wtedy spółka wodna jako osoba prawna może wystąpić do kopalni o naprawę tych szkód. Z takim ciałem inaczej się rozmawia niż z osobą indywidualną. Rolnicy są gotowi by działać, ale liczymy na wsparcie innych mieszkańców - zachęcał.

Do dyskusji włączyła się także Joanna Skrzypczyk, sołtys Rudołtowic. - Zdecydowaliśmy się utworzyć spółkę wodną razem, ponieważ Ćwiklice i Rudoltowice mają wspólne urządzenia wodne i nie chcieliśmy tego dzielić. Podjęliśmy działania i zgodę na to wyrazili duzi rolnicy, bo to najbardziej ich pola cierpią. Będziemy się starali czyścić rowy i będziemy się starali to robić naszymi lokalnymi firmami - zapewniała zgromadzonych.

Do utworzenia spółki wodnej zachęcali także Dariusz Skrobol i Hanna Kielman. - Sołtysi spotykając się z największymi rolnikami praktycznie te spółkę założyli. Muszą stworzyć statut, władze, ustalić stawkę i dać listę członków, dlatego też apeluję, aby mimo wszystko, państwo się na to zgodzili i chcieli do niej przystąpić - mówiła kierowniczka.

- Jak stworzycie spółkę wodną, to już jest podstawa, bo urząd może rozmawiać i dofinansowywać podmioty prawne. Apeluję o to, aby podpisać i przystąpić do spółki wodnej. To nie są duże środki, a rozwiążemy problem wody w Ćwiklicach - sugerował burmistrz.

Zapytania do poszczególnych mieszkańców o przystąpienie do spółki wodnej będą kierowane podczas wręczania kart podatkowych. Wtedy każdy ćwikliczanin będzie mógł dobrowolnie dołączyć do spółki wodnej.

Zobacz także - Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

Oskar Piecuch / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA