Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 9 marca 2018
  • wyświetleń: 1116

Zebranie wiejskie w Centrum Kultury w Pawłowicach

W poniedziałek, 5 marca, odbyło się zebranie wiejskie w Pawłowicach. Uczestnicy spotkania opuścili Centrum Kultury dopiero ok. godziny 21.00.

Zebranie wiejskie w Pawłowicach
Zebranie wiejskie w Pawłowicach · fot.


Wójt Franciszek Dziendziel omówił najważniejsze wydarzenia i działania gminy w sołectwie w ubiegłym roku i przedstawił plany na przyszłość. Dyskusję wywołał temat budowy ekranów przy dwupasmówce prowadzonej przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ciągle trwają rozmowy i uzgodnienia z inwestorem w kwestii uwzględniania wniosków złożonych przez mieszkańców podczas styczniowego spotkania z wójtem. Na razie wykonawca wstrzymał roboty na terenie miejsc wywołujących spory i w miejscu wycinki drzew. GDDKiA zgodziła się również obsadzić nieprzeźroczyste ekrany zielenią.

Wójt zachęcał mieszańców, aby zgłaszali swój udział do projektu polegającego na pozyskaniu przez gminę środków do budowy instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych. Nabór rozpocznie się w czwartek, 8 marca, a zainteresowani mieszkańcy będą mogli skorzystać z konsultacji w urzędzie gminy, które odbędą się w kolejnych tygodniach. Omówił także kwestę budowy przejścia przez DK 81 przy ul. Leśnej, roboty inwestycyjne w Przedszkolu nr 1 i nabór do klas mistrzostwa sportowego w podstawówce w roku szkolnym 2018/2019.

Zebranie wiejskie w Pawłowicach
Zebranie wiejskie w Pawłowicach · fot.


Sołtys Grzegorz Cyrulik przedstawił sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej Pawłowice. Zebranie było również okazją do uzupełniania składu działającej przy radzie Komisji Rewizyjnej na skutek śmierci jednego z członków. Do Komisji jednogłośnie został wybrany Ireneusz Zalasa. Obecni na spotkaniu mieszkańcy zgodzili się również na podwyższenie składki na Spółkę Wodną z 2 zł do 5 zł za każdy hektar. Stawka od posesji pozostaje na tym samym poziomie i wynosi 12 zł.

Wojciech Bazgier, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa omówił sytuację związaną z naborem do projektu ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła. Mieszkańcy sołectwa Pawłowice złożyli aż 186 deklaracji udziału w programie. Jego realizacja będzie jednak uzależniona od otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Mieszkańcy postulowali wprowadzenie zakazu palenia w piecach latem, jednak gmina nie ma uprawnień do wydawania tego typu zakazów.

Obecni na zebraniu skarżyli się na wykonawców robót przy torach kolejowych i wynikające z tego zniszczenia dróg. Gmina ma dokumentację filmową i fotograficzną dróg gminnych, na podstawie której będzie egzekwowała naprawienie zniszczeń.

Wiele dyskusji wywołał temat szkód górniczych, z którymi borykają się indywidualni mieszkańcy. Pojawił się również temat wstrząsów odczuwalnych w Pawłowicach i zadań do realizacji na terenie Pawłowic wynikających z podpisania 5 stycznia 2018 r. listu intencyjnego z JSW S.A. W ramach napraw zaległych szkód górniczych ma być wykonany m. in. remont odcinka ul. Wodzisławskiej, ul. Wyzwolenia i ul. Zapłocie. Na zebraniu był obecny przewodniczący Rady Gminy i dyrektor ds. pracowniczych KWK "Pniówek" Aleksander Szymura.

W wolnych głosach i wnioskach pojawił się m. in. temat przebudowy ul. Pszczyńskiej DW 933. Mieszkańcy zainteresowani tematem przebudowy mogą zapoznać się ze stosownymi dokumentami w urzędzie gminy. Mieszkańcy wnioskowali o wymianę lampy solarnej przy ul. Myśliwskiej, budowę chodnika pomiędzy ul. Górka i ul. Zjednoczenia, wyremontowanie saun w Gminnym Ośrodku Sportu i udostępnienie ich wraz z zakupem biletu na basen.

Przedstawiciel powiatu pszczyńskiego Grzegorz Nogły deklarował wybudowanie brakującego fragmentu chodnika pomiędzy ul. Stawową a rondem z DW 938, a policjant z powiatowej drogówki oraz dzielnicowy przestrzegali mieszkańców przed coraz częstszymi włamaniami i zachęcali do odpowiedzialnego zabezpieczania mieszkań i posesji.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA