Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 14 marca 2018
 • 15 marca 2018
 • wyświetleń: 5493

Zebranie na os. Stara Wieś: stan dróg i zamknięcie przejazdów kolejowych

90 osób uczestniczyło w zebraniu sprawozdawczym na osiedlu Stara Wieś, które odbyło się we wtorek, 13 marca w Zespole Szkół nr 2. Mieszkańcy dowiedzieli się, na co zostały wydane pieniądze osiedlowe, jakie wydatki zaplanowano na 2018 rok, a także poruszali tematy, które są dla nich istotne.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


Na początku zebrania Mirosława Wojciech. Kierownik pszczyńskiego oddziału KRUS poinformowała mieszkańców o zmianach w emeryturach dla rolników. - Od 1 stycznia funkcjonują w KRUS-ie emerytury normalne, kobieta 60 lat i 25 lat pracy tylko z gospodarstwa, a mężczyzna 65 lat i 25 lat pracy tylko z gospodarstwa - informowała zgromadzonych. - Jeżeli ktoś nie ma tych lat składkowych tylko z gospodarstwa, to - w wieku 60 lat kobieta, a 65 lat mężczyzna - idzie po emeryturę do ZUS-u. Bierze od nas zaświadczenie o okresie opłacania u nas składek i idzie łącznie z wszystkimi świadectwami pracy i wnioskiem, gdzie ZUS mu dolicza ten okres opłacania składek w KRUS-ie - wyjaśniła.

Następnie przewodniczący Zarządu Osiedla, Marian Szwarc przedstawił przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się: burmistrz Dariusz Skrobol, zastępca burmistrza Barbara Sopot-Zembok, radni miejscy: Marcelina Leki, Ryszard Baron, Renata Dyrda oraz Kamil Widłok, radny powiatowy Damian Cieszewski, dzielnicowy asp. Mieczysław Kościelniak, komendant straży Miejskiej Artur Krzyżaniak, a także ksiądz Alojzy Bok - proboszcz tutejszej parafii, Roman Chrószcz - przewodniczący Rady Miejskiej w latach 1994-1998 oraz Czesław Moń - asystent posła Stanisława Szweda.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


W dalszej części zebrania Marian Szwarc zaprezentował sprawozdanie z działalności Zarządu Osiedla Stara Wieś za rok 2017. Poinformował też mieszkańców o wydatkach poniesionych w ubiegłym roku. I tak zeszłoroczna dotacja budżetowa Urzędu Miasta dla Osiedla wynosiła: 36.510 zł, z czego wykorzystano 36.505,24 zł.

Zestawienie wydatków z przyznanych środków finansowych:
 • na dobudowę oświetlenia ulicznego na ul. Rzepakowej, Zbożowej i Żytniej: 2.000 zł,
 • współfinansowano kontynuację budowy chodnika przy ulicy Batalionów Chłopskich (80 mb) na kwotę: 22.000 zł,
 • zakupiono materiały biurowe dla Zarządu Osiedla na kwotę: 55,26 zł,
 • zakupiono artykuły spożywcze i jednorazowego użytku na zebranie sprawozdawcze, na kwotę: 199,99 zł,
 • zakupiono nagrody na Piknik Rodzinny z okazji "Dnia Dziecka'', na kwotę: 599,99 zł,
 • wynajęto zjeżdżalnie i zamek dmuchany na Piknik Rodziny z okazji "Dnia Dziecka", na kwotę: 1.500 zł,
 • zapłacono za wykonanie projektu oświetlenia ulic Morelowej, Brzoskwiniowej i Jesionowej w kwocie: 6.000 zł,
 • zakupiono słodycze dla dzieci z okazji "Św. Mikołaja" oraz artykuły spożywcze i dekoracyjne na spotkania z okazji Dnia Kobiet, Dnia Górnika i spotkanie opłatkowe dla Seniorów Osiedla, na kwotę: 4.150 zł.


W minionym roku wspólnie z AZK kontynuowano prace adaptacyjne budynku po byłym Przedszkolu Nr 7 na Osiedlowe Centrum Kultury. - Dzięki przychylności burmistrza Dariusza Skrobola otrzymaliśmy kwotę 20.000 zł oraz starosty Pawła Sadzy, który przekazał kwotę 63.000 zł, wraz z naszymi osiedlowymi środkami w wysokości 22.000 zł mogliśmy kontynuować budowę chodnika przy ulicy Bat. Chłopskich (wykonano 80 mb chodnika) - mówił Marian Szwarc.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


- W ramach naszych środków, w kwocie 6.000 zł wykonano dokumentację oświetlenia ulic: Morelowej, Brzoskwiniowej i Jesionowej, a dzięki wsparciu burmistrza Dariusza Skrobola wygospodarowano środki w budżecie miasta w kwocie ponad 100.000 zł, za co wykonano oświetlenie ulic Modrzewiowej, Cedrowej, Świerkowej, Cisowej, Cyprysowej, Jałowcowej i Jesionowej oraz wymianę wiaty przystankowej na ulicy Staromiejskiej w rejonie byłej kawiarni Wanessa - kontynuował.

Przewodniczący Zarządu Osiedla podziękował mieszkańcom za zaangażowanie w temat Budżetu Obywatelskiego na 2018, a szczególnie za udział w głosowaniu nad zgłoszonymi projektami. - Kończąc chciałbym podziękować za współpracę wszystkim mieszkańcom i działaczom organizacji działających na terenie Osiedla Stara Wieś, a w szczególności: burmistrzowi i jego zastępcom, pracownikom UM, a w szczególności pracownicom Wydziału Ochrony Środowiska, staroście powiatu pszczyńskiego, ks. proboszczowi Alojzemu Bok - w szczególności za dokumentowanie fotograficzne naszego życia lokalnego i wspieranie naszych inicjatyw społecznych, dyrektorowi Władysławowi Chrobok i jego zastępczyni p. Beacie Jurczyga, Radzie Rodziców Szkoły Podstawowej, pracownikom i nauczycielom Szkoły Podstawowej Nr 3, Zarządowi Koła Gospodyń Wiejskich, a w szczególności prezes Łucji Brachaczek, Zarządowi Kółka Rolniczego, a w szczególności prezesowi Adamowi Waleckiemu i pani Krystynie Żelazo — Członkowi Zarządu oraz firmom - dziękował przewodniczący.

Kolejnym punktem podczas zebrania było przedstawienie planu podziału środków finansowych na 2018 rok. Planowana kwota wynosi 36.510 zł, z czego 24.000 zł przeznaczone zostaną na dotacje celowe przekazane do powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z kontynuacją budowy chodnika przy ul. Batalionów Chłopskich; kwota 350 zł pokryje zakup materiałów biurowych i art. spożywczych na zebranie sprawozdawcze; 2.000 zł przeznaczone zostanie na zakup usług remontowych, 4.000 zł na wykonanie projektu ulic Różyckiego i Pszennej; 6.160 zł zostanie wydane na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Zebrani mieszkańcy przyjęli sprawozdanie i plany na kolejny rok i w drodze głosowania udzielili Zarządowi Osiedla absolutorium.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


W kolejnej części burmistrz poinformował mieszkańców o najważniejszych zadaniach zrealizowanych w gminie Pszczyna m.in. remont alejek w parku, przebudowa rynku. Z kolei Barbara Sopot-Zembok omówiła zadania gminne z zakresu oświaty. Udzieliła również informacji nt. planowanej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 oraz przystosowania Szkoły Podstawowej nr 4.

Dariusz Skrobol zapowiedział również inwestycje, które w najbliższym czasie gmina będzie realizować, tj. budowa ścieżek rowerowych oraz powstanie wodnego placu zabaw przy ul. Bramkowej w Pszczynie. W swoim wystąpieniu burmistrz apelował również o tworzenie spółek wodnych. - Jest nowe prawo zamówień publicznych, dlatego zmieniliśmy zamówienia w kierunku utrzymania rowów i melioracji i robimy to systemem inhouse, czyli zlecamy to bezpośrednio naszemu przedsiębiorcy. Dzięki temu udało nam się wygospodarować więcej środków na utrzymanie rowów. Polecam utworzenie spółki wodnej, ponieważ w momencie, kiedy macie rów przy swojej posesji, a nie ma spółki wodnej to my nie możemy w żaden sposób państwu pomóc. Jeżeli byłaby spółka wodna - jesteście dla nas osobą prawną, dzięki czemu możemy uruchomić inną procedurę w stosunku do utrzymania tego rantu, który jest przy waszej posesji czy drodze - tłumaczył. Ponadto mówił o dofinansowaniach na termomodernizację i zachęcał do przekazania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego z terenu gminy Pszczyna.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


Na zebraniu obecny był również Artur Krzyżaniak, komendant straży miejskiej. Przedstawił on mieszkańcom statystyki dotyczące kontroli palenisk, a także zasygnalizował, by zwracać uwagę na jakość zakupowanego opału i zabierać kwity za zakup. Strażnik rozdał również zebranym "Koperty Życia".

Burmistrz wspólnie z komendantem straży miejskiej zwracali także uwagę na obowiązujące przepisy z zakresu ruchu drogowego na pszczyńskim rynku. - Nie zapominajmy o oznakowaniu strefy Śródmieścia. Obowiązuje tam strefa zamieszkania, w ramach której: pieszy ma pierwszeństwo nad pojazdami mechanicznymi, obowiązuje maksymalna prędkość - 20 km/h dla kupców i punktów gastronomicznych, dziecko w wieku 7 lat bez opieki rodzica swobodnie może się poruszać w tej strefie. Zapraszamy do Pszczyny, cieszymy się, że nas odwiedzacie i korzystacie z usług lokali gastronomicznych - ale jeśli jest możliwość zostawmy samochód w domu, jeśli nie - to parkujmy go tylko w miejscach wyznaczonych - apelował Artur Krzyżaniak.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


W dalszej części burmistrz poinformował mieszkańców o planowanych zmianach w systemie odbioru odpadów na terenie gminy Pszczyna - więcej na ten temat w artykule: "Od kwietnia odpady segregowane będą odbierane dwa razy w miesiącu". Dziękował również zebranym za segregowanie śmieci i wysypywanie popiołu do specjalnych kubłów.

Następnie głos zabrał Tomasz Jarczok - brat Łukasza Jarczoka, stracił nogę w wyniku wypadku (historię Łukasza opisywaliśmy w artykule: "Pszczynianin stracił nogę. Do tej pory zebrano 20 tys. zł na zakup protezy". Mężczyzna przybliżył historię tego zdarzenia i prosił o wsparcie finansowe. - Staramy się zebrać pieniądze na nogę z kolanem elektronicznym, która pomoże mu wrócić do pełnej sprawności i normalnego funkcjonowania (...). Łukasz jest pod opieką stowarzyszenia OMNIBUS. Można dokonywać wpłat na konto Stowarzyszenia z dopiskiem "Cel szczegółowy: Łukasz Jarczok", można oddać 1%. Naprawdę każdy grosz się liczy. Tę nogę, w którą teraz go zaopatrzyliśmy, to był koszt 24 tysięcy złotych, pokryliśmy to z własnych środków (...). W dalszym ciągu trwa walka o to, aby jak najszybciej nazbierać pieniądze na profesjonalną nogę. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani taką formą pomocy będę wdzięczny za wszelkie wsparcie - mówił Tomasz Jarczok.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


Kolejnym punktem podczas zebrania były wolne głosy i wnioski. Pierwsza mieszkanka przedstawiła problem dotyczący planowanego zamknięcia przejazdu kolejowego w Starej Wsi przez PKP. - Kolej chce zlikwidować przejazd. Można by go było utrzymać, ale tylko pod warunkiem podpisania umowy z koleją. Koszty utrzymania tego przejazdu są bardzo duże, bo jest to kwota około 200 zł miesięcznie na koszt użytkujących. Nas na tym spotkaniu było około 10 osób, więc koszt jest naprawdę bardzo duży. Oni poza tym, że scedują koszty na użytkującego, to w umowach, jakie przedstawiali w innych województwach, narzucają też obowiązek utrzymania tego przejazdu w należytym porządku - to nie tylko wykaszanie i odśnieżanie, ale jeżeli cokolwiek tam ktoś zdewastuje - my musimy na własny koszt to naprawić. I co najgorsze oni zrzucają całkowicie obowiązek odpowiedzialności cywilno-prawnej jeżeli tam się coś stanie - tłumaczyła mieszkanka.

- Problem jest taki, że tam nie ma innego dojazdu, bo z jednej strony ogranicza Dokawa, a z drugiej jest pole prywatne. Rolnicy, którzy mają tam pola, nie mają możliwości inaczej dojechać jak przez ten przejazd. To są działki wchodzące w skład gospodarstw rolnych, więc w momencie gdy zamkną przejazd to zmniejszy się powierzchnia gospodarstwa, podatek rolny dalej trzeba płacić. Nie możemy tego użytkować, czyli teoretycznie nie spełniamy wymogu, żeby raz w roku tam wykosić bądź uprawić tę ziemię. Z dotacji bezpośrednich musimy wycofać te grunty, a przede wszystkim, jeżeli te grunty są użytkowane, to one też przynoszą jakiś dochód. W większości to są tereny, gdzie są łąki, więc to siano jest użytkowane na paszę dla zwierząt. Jeżeli te tereny odpadną takiemu rolnikowi, który w 100% wykorzystuje tę paszę to już są koszty, bo on to musi zakupić. Drugi problem jest taki, że tam jest bardzo dużo terenów leśnych. Jeżeli oni zamkną oba te przejazdy - nie ma tam dojazdu jakiegokolwiek innego - i jeżeli tam się zdarzy pożar to może zagrozić to mieszkańcom od strony Piasku. Stąd jest prośba do urzędu, żeby pomógł w kontaktach z koleją, np. poprzez dostęp do prawników pracujących dla urzędu - mówiła mieszkanka.

- Znamy temat doskonale i wiemy jak to funkcjonuje. Spróbujemy jeszcze raz interweniować - zapewnił burmistrz.

- Byłem tam na wizji lokalnej z rolnikami. I jeżeli my im nie pomożemy to oni sobie sami z koleją nie poradzą. Odzew musi być też taki społeczny, że to jest zagrożenie dla lokalnych mieszkańców - zakończył temat Marian Szwarc.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


Następna osoba poruszyła temat regulowania kratek ściekowych, przedstawiła również problem dotyczący programu wymiany pieców. - Ogłoszono wymianę a nie sprecyzowano, w jaki sposób ją wykonać. Organizacyjnie też panował bałagan. Czekałam ponad 4 godziny w kolejce, a nie było nawet gdzie usiąść - sygnalizowała mieszkanka.

W dalszej części zebrani sugerowali konieczność wykonania i naprawy dróg: Rzepakowej, Gołębiej, Brzoskwiniowej, Morelowej, Skromnej oraz Świerkowej. Mieszkańcy sygnalizowali też potrzebę wykonania oświetlenia na ul. Zbożowej.

- Jesteśmy na etapie przygotowania wiosennego przeglądu dróg. Jak będzie możliwość to ruszamy z remontami. To są te drogi faktycznie o tych najgorszych nawierzchniach i ja wiem, jaka to jest uciążliwość - odpowiedział Dariusz Skrobol.

- Bardzo dziękujemy za inwestycje wykonane w ostatnim czasie tj. ulica Zbożowa i Sygietyńskiego. Chciałem też prosić, żeby była ta świadomość, że na osiedlu Stara Wieś jest 30 km dróg. To jest największe osiedle na terenie miasta Pszczyny. Z tych 30 km niecałe 10 km ma nawierzchnię asfaltową, dlatego jak decydujemy o remontach i budowie nowych dróg, prosiłbym żeby brać te proporcje pod uwagę. W tej chwili os. Stara Wieś jest największym osiedlem pod względem nie tylko powierzchni, ale także pod względem liczby mieszkańców. Ważne, żebyśmy brali również pod uwagę wielkość tego osiedla - prosił radny Ryszard Baron.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


Jeden z uczestników zebrania zwrócił także uwagę na śmieci przy ul. Zbożowej. - Ta ulica w tej chwili jest zaśmiecona. Warto by było, żeby ktoś te śmieci pozbierał. A kto powinien to zrobić? - pytał.

- Na sprzątanie pan przewodniczący ma pieniądze - wynajmuje człowieka i on od kwietnia do października sprząta. Wystarczy zgłosić to miejsce przewodniczącemu. A przede wszystkim trzeba patrzeć ludziom na ręce i sobie samym - odpowiedziała Barbara Sopot-Zembok.

Mieszkaniec pytał również o reklamy i ogłoszenia wiszące na słupach. - Pszczyna jest zawalona reklamami firmy pożyczkowej. Trzy czwarte słupów jest oklejone. Frędzle wiszą. Nie jest to ozdoba, to jest zwyczajne zaśmiecane. Od tego są słupy ogłoszeniowe i tablice ogłoszeń. To jest moim zdaniem samowola - mówił.

- Dla nas jest najważniejsza osoba, która rozwiesza te ogłoszenia i w tym momencie podjeżdża straż miejska. Ja nie mogę ukarać powietrza czy firmy. Jeżeli widzicie taki przypadek - proszę zadzwonić - podjedziemy, ukarzemy tę osobę i zdyscyplinujemy ją, by zdjęła wszystkie te ogłoszenia czy na osiedlu czy w sołectwie. Proszę o zgłoszenia - tłumaczył Artur Krzyżaniak, komendant straży miejskiej.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


Jeden z mieszkańców zapytał również, czy są prowadzone działania w kierunku zmiany granic osiedla Powstańców Śląskich. - Mieszkam na ulicy Strzeleckiej i naturalnie jesteśmy bardziej związani z tamtym osiedlem niż tutaj z os. Stara Wieś. Jaka jest procedura, żeby wystąpić z taką propozycją? - pytał mieszkaniec.

- Można złożyć wniosek, wtedy Rada Miejska taki wniosek rozpatrzy. Aczkolwiek będzie to już propozycja na kolejną kadencję - odpowiedział burmistrz.

Na koniec zebrania radna Marcelina Leki spytała burmistrza, czy czy Potok Starowiejski może się ubiegać o przejęcie przez Wody Polskie. W odpowiedzi usłyszała zapewnienie, że urząd będzie o to wnioskował.

Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018
Zebranie sprawozdawcze na os. Stara Wieś - 13.03.2018 · fot.


Zobacz także - Zebrania sołeckie i osiedlowe 2018

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA