pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 6 czerwca 2018
  • wyświetleń: 4209

Geodeci uzupełnią dane w ewidencji gruntów i budynków sołectw

W Czarkowie, Ćwiklicach, Jankowicach, Piasku, Rudołtowicach oraz Studzienicach do drzwi mieszkańców zapukają geodeci, którzy zajmą się uzupełnianiem danych w ewidencji budynków i gruntów. Prace potrwają do grudnia 2018 r.

Upoważnieni pracownicy firmy geodezyjnej będą sprawdzać przeznaczenie budynków znajdujących się na posesjach oraz to, czy widnieją one w istniejących rejestrach i mapach. Ewentualne niezgodności będą uzupełniane. Zbierane informacje będą służyć wyłącznie aktualizacji rejestrów i dostosowaniu ich do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

- W ubiegłych latach uzupełnianie ewidencji prowadzone było w Łące, Porębie oraz w Brzeźcach, Studzionce, Wiśle Małej i Wiśle Wielkiej. Tym razem geodeci uzupełnią dane w rejestrach kolejnych sześciu pszczyńskich sołectw. Aby ułatwić mieszkańcom wywiązanie się z obowiązku, jakie nakładają na nich przepisy, wysyłamy geodetów w teren, dzięki czemu, mieszkańcy nie muszą się w tej sprawie osobiście fatygować do urzędu - wyjaśnia starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Aktualizację ewidencji przeprowadzą pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Spółka z.o.o. z Krakowa. Każdy z nich będzie posiadał imienne zaświadczenie, uprawniające do wykonywania prac. Prosimy mieszkańców o umożliwienie geodetom wstępu na posesje. Uzupełnianie rejestrów prowadzone będzie przede wszystkim na podstawie zewnętrznych pomiarów oraz wywiadu z właścicielem, jednak w uzasadnionych przypadkach pracownicy mogą poprosić o możliwość wejścia do budynku.

Co istotne, w związku z uaktualnieniem rejestru może zmienić się wymiar podatku od nieruchomości dla poszczególnych płatników pobierany przez właściwy organ, w tym przypadku gminę Pszczyna.

Po zakończonych pracach ewidencyjnych, uaktualniony rejestr będzie dostępny do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie przez 15 dni roboczych. Po tym czasie zawarte w dokumencie dane będą obowiązywały do czasu następnej aktualizacji.

Do pobrania:

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.