pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 17 czerwca 2018
  • 28 czerwca 2018
  • wyświetleń: 4762

Burmistrz Pszczyny ogłosił konkurs "Rolnik Gminy Pszczyna"

Burmistrz Pszczyny ogłosił konkurs "Rolnik Gminy Pszczyna". Wręczenie nagród nastąpi podczas tegorocznych dożynek w Porębie.

Nocne Opylanie Rzepaku, traktor
Nocne Opylanie Rzepaku · fot.


Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 30 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pszczynie - ul. Rynek 2 (pok. nr 4) lub ul. Dworcowa 30 (II piętro). W konkursie mogą uczestniczyć rolnicy indywidualni, którzy są właścicielami lub użytkownikami gospodarstwa rolnego o powierzchni, co najmniej 10 ha ogółem, a także osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej.

W konkursie mogą brać udział rolnicy specjalizujący się w kategoriach: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz działach specjalnych produkcji rolnej.

Główne kryteria przyznawania wyróżnień to: osiągane plony z jednostki powierzchni; technologie uprawy zgodne z zasadami dobrej praktyki rolniczej; uzyskiwanie wysokiej wydajności w produkcji zwierzęcej / roślinnej - wyniki prowadzonej działalności; wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i technologii w produkcji zwierzęcej / roślinnej; działania prowadzące do uzyskania wysokiej jakości produktów; aktywność w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu środków z funduszy europejskich; warunki utrzymania zwierząt w gospodarstwie; działania na rzecz ochrony środowiska, a także dbałość o estetykę zagrody. Ważnymi elementami przy ocenie są także: posiadane certyfikaty jakości, dyplomy, uprawnienia, itp. aktywność społeczna, inne osiągnięcia związane z prowadzonym gospodarstwem, uwzględnienie całokształtu pracy i działalności na rzecz rolnictwa.

Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Gminnych w Porębie 26 sierpnia.

Do pobrania: Rolnik Gminy Pszczyna - regulamin konkursu

new / pless.pl

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.