pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 13 lipca 2018
  • wyświetleń: 798

Nowe zasady odbioru odpadów zielonych i gruzu w Miedźnej

W gminie Miedźna zmianie uległy zasady odbioru odpadów zielonych i gruzu. Od teraz, by zapewnić sobie odbiór ww. odpadów, należy wypełnić Formularz zamówienia usługi dodatkowej dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Formularz zamieszczony jest dostępny pod adresem www.miedzna.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/

ODPADY ZIELONE - ODBIÓR

Odpady zielone - to odpady komunalne stanowiące części roślin z pielęgnacji m. in. przydomowych terenów zielonych i ogrodów tj. liście, chwasty, trawa. Odpady zielone są odpadami ulegającymi biodegradacji, czyli rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

Nie ma konieczności zakupu brązowego worka na odpady zielone. Worek taki mieszkańcy otrzymają bezpłatnie w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna, oraz w Mobilnym PSZOK.

Odpady zielone są odbierane od mieszkańców raz w miesiącu spod posesji oraz w Mobilnym PSZOKu. Wykaz Mobilnych PSZOK-ów jest dostępny w zakładce gospodarka odpadami komunalnymi. Konieczność odbioru odpadów zielonych z nieruchomości należy zgłosić do Urzędu Gminy na 3 dni przed planowanym terminem wywozu.

W imieniu mieszkańców bloków takiego zgłoszenia dokonuje Spółdzielnia/Administracja mieszkań. Zgłoszenia należy dokonać na 3 dni przed terminem wywozu.

Limit bezpłatnego odbioru odpadów zielonych wynosi 1 worek 120 l na nieruchomość na rok.

GRUZ I ODPADY ROZBIÓRKOWE:

Gruz i odpady rozbiórkowe są odbierane bezpośrednio spod nieruchomości. Do gromadzenia tego typu odpadów służy worek typu big bag. Zapotrzebowanie na dostarczenie worka składa się w Referacie Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska, Geodezji i Mienia Urzędu Gminy Miedźna osobiście, telefonicznie pod numer /32/ 211 61 96 wew. 24, 519 347 289 lub mailowo na adres odpady@miedzna.pl.

Po zapełnieniu worka, konieczność jego odbioru składa się za pomocą formularza. W formularzu wpisują Państwo proponowaną datę odbioru, która jest dodatkowo ustalana telefonicznie z pracownikiem Urzędu.

W imieniu mieszkańców bloków takiego zgłoszenia dokonuje Spółdzielnia/Administracja mieszkań.

Odpady remontowe, które są odbierane:
  • gruz ceglany,
  • gruz betonowy,
  • płytki ceramiczne,
  • płyty kartonowo gipsowe (bez profili aluminiowych).


Limit bezpłatnego odbioru gruzu i odpadów rozbiórkowych wynosi 50 kg na nieruchomość na rok.

Styropian opakowaniowy jest odbierany przy segregacji.

Ondulina, papa, wełna mineralna oraz styropian budowlany odbierane są poza systemem. Klient może zgłosić do ZUK Sp. z o. o. zapotrzebowanie na usługę odbioru. Wycena indywidualna w zależności od ilości i rodzaju transportu.

new / pless.pl, źródło: UG Miedźna

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.