Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 20 lipca 2018
  • wyświetleń: 1933

Kobiór: kolejne budynki zostaną podpięte do sieci kanalizacyjnej

Do końca listopada w gminie Kobiór podpiętych ma być kolejnych 50 budynków, w których mieszka około 220 osób.

Kobiór, kanalizacja
Budowa kanalizacji w Kobiórze · fot.


15 czerwca Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pszczynie udzielił Gminie Kobiór pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej wykonanej w rejonie ul. Paproci, Poziomkowej, Promnickiej, Rodzinnej, Rolnej i Wschodniej. Zadanie było realizowane od jesieni ubiegłego roku i zakończone wiosną. Teraz nadeszła pora na realizację przyłączy.

- Liczymy na to, że do końca listopada bieżącego roku uzyskamy planowany efekt ekologiczny tj. przyłączenie do wybudowanej sieci co najmniej 50 budynków zamieszkałych przez około 220 osób - informuje Urząd Gmin w Kobiórze i argumentuje, że terminowa realizacja przyłączy warunkuje otrzymanie dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 oraz możliwość umorzenia części pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

- Przyłącza realizowane są na podstawie indywidualnych projektów, uprzednio uzgodnionych z Kobiórskim Zakładem Komunalnym (KZK). Prace można wykonać we własnym zakresie. Koszty związane z budową przyłączy pokrywają właściciele posesji - przypomina Urząd Gminy w Kobiórze.

Jak informuje urząd, zakupu wszelkich materiałów do budowy przyłącza najlepiej dokonać po otrzymaniu projektu na podstawie wykazu materiałów. Po wykonaniu wykopu pod przyłącze należy ułożyć rury kanalizacyjne i studzienkę zgodnie ze spadkami określonymi w projekcie. Następnie, przed zasypaniem wykopu, należy zgłosić przyłącze do odbioru przez Kobiórski Zakład Komunalny (tel. 32-218-84-76), który winien stwierdzić prawidłowość jego wykonania, poprzez sporządzenie stosownego protokołu odbioru. Wtedy dopiero można zasypać ułożony ciąg przyłącza.

Ścieki do nowego przyłącza można będzie wprowadzić dopiero po zawarciu umowy na odprowadzanie ścieków z KZK. W przypadku pytań należy kontaktować się z Referatem Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy (tel. 32 2188182 wew. 32).

new / pless.pl, źródło: UG Kobiór

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA