Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 6 sierpnia 2018
  • wyświetleń: 2364

Gmina Pszczyna w projekcie "Śląskie bez barier"

W Urzędzie Miejskim miało miejsce spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych "MOST" z Katowic. Burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol podpisał porozumienie w sprawie zasad przeprowadzenia monitoringu stopnia wdrażania Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

Pszczyna w projekcie „Śląskie bez barier”
Pszczyna w projekcie "Śląskie bez barier" · fot.


Gmina Pszczyna jako jedna z kilkunastu w województwie śląskim została zaproszona do udziału w projekcie "Śląskie bez barier", realizowanym w ramach umowy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt nastawiony jest na badanie jednostek administracji publicznej w województwie śląskim pod kątem wdrażania postanowień ww. Konwencji ONZ.

Dzięki zaplanowanym działaniom zostaną zebrane informacje do raportu dotyczącego sytuacji w gminie w zakresie przestrzegania praw osób z niepełnosprawnościami. Następnie zostaną przygotowane rekomendacje zawierające wskazanie obszarów wymagających analizy i przygotowania propozycji rozwiązań.

Zakończenie monitoringu planuje się na listopad br.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 (Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych)

new / pless.pl, źródło: UM Pszczyna

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA