Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 11 października 2018
  • 14 października 2018
  • wyświetleń: 7951

[ZDJĘCIA] Gminy dołożą pieniądze na rozwój pszczyńskiego szpitala

We wtorek, 9 października w pszczyńskim starostwie odbył się konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego. Na spotkaniu m.in. padły deklaracje o chęci wsparcia finansowego dla rozwoju pszczyńskiego szpitala.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego - 9.10.2018 · fot.


Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego to cykliczne spotkanie, podczas którego włodarze wypracowują wspólne stanowiska i podejmują inicjatywy mające na celu rozwiązywanie najbardziej nurtujących mieszkańców problemów.

Ostatnie w tej kadencji spotkanie poświęcone było m.in. kwestii utworzenia na terenie powiatu noclegowni lub ogrzewalni. Jak pokazują statystyki, obecnie na terenie powiatu pszczyńskiego zarejestrowanych jest 86 bezdomnych. Zgodnie z nowymi zapisami, gminy muszą posiadać wyłonione cztery formy schronienia dla bezdomnych. Są różne możliwości rozwiązania tej kwestii, jednak najlepiej byłoby, gdyby gminy w tym zakresie działały wspólnie. Na terenie jednej z gmin mogłaby zostać utworzona noclegownia lub ogrzewalnia, w której utrzymaniu partycypowałyby wszystkie samorządy na podstawie porozumienia.

- Powiat nie ma możliwości prawnej, żeby wziąć ten obowiązek na siebie, natomiast jeżeli będzie taka zgoda, jesteśmy w stanie przekazać na ten cel budynek - zadeklarował starosta Paweł Sadza.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego - 9.10.2018
Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego - 9.10.2018 · fot.


Jednym z głównych tematów poruszonych przez samorządowców był rozwój i działalność pszczyńskiego szpitala. - W ciągu ośmiu tygodni działania szpitala zrealizowaliśmy 1400 hospitalizacji, z kolei na Izbie Przyjęć porady uzyskało 2000 ludzi. To pokazuje, jak bardzo ten szpital w tym powiecie był potrzebny. Ale dla lepszego zabezpieczenia doraźnych potrzeb pacjentów naszego powiatu niezbędne jest ponowne uruchomienie poradni specjalistycznych w szpitalu - mówił dyrektor szpitala, dr n. med. Marcin Leśniewski. - Pieniądze z kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia muszą wystarczyć na bieżącą działalność szpitala, pensje pracowników czy zakup leków. W kwestii remontów w budynku czy inwestycji w zakresie sprzętu, który ciągle trzeba rozwijać i unowocześniać, potrzebne będzie wsparcie. To nie jest szpital jednego miasta czy gminy. To jest szpital dla wszystkich, których boli, a boli każdego tak samo - podkreślał.

Na spotkaniu wsparcie finansowe dla szpitala i zabezpieczenie na ten cel środków w budżetach zadeklarował już wójt gminy Miedźna, Bogdan Taranowski (200 tys. zł), burmistrz Pszczyny, Dariusz Skrobol (300 tys. zł) oraz wójt gminy Suszec, Marian Pawlas (200 tys. zł).

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego - 9.10.2018
Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego - 9.10.2018 · fot.


Podczas konwentu starosta podsumował również dotychczasową współpracę z gminami. - Zadania inwestycyjne na drogach powiatowych w 32% finansują gminy, a w 32% powiat, co jest dużym sukcesem, że potrafimy podzielić koszty tych inwestycji po połowie. Ponadto dużą część pieniędzy udaje nam się pozyskać ze środków zewnętrznych - 26% ze skarbu państwa, 8% ze środków europejskich i 2% z kopalni w ramach usuwania skutków działalności górniczej - mówił starosta Paweł Sadza. - Dziękuję za dotychczasową współpracę. Te wszystkie zadania, które udało nam się zrealizować pokazują, że kluczem do sukcesu jest działanie wspólne - podkreślał.

W latach 2011-2018 powiat wspólnie z gminą Goczałkowice-Zdrój zrealizował inwestycje i remonty o łącznej wartości prawie 18 mln zł - 3 mln zł pochodziło z budżetu gminy, a aż 11 udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych. W gminie Pawłowice wspólne inwestycje kosztowały prawie 26,5 mln zł. Współpraca dobrze rozwijała się także w gminie Miedźna, gdzie inwestycje wyniosły łącznie prawie 12,5 mln zł, a w gminie Kobiór 500 tys. zł. Rekordowe inwestycje powiat zrealizował wspólnie z gminą Pszczyna - ich łączna wartość to prawie 41 mln zł.

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego - 9.10.2018
Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów Powiatu Pszczyńskiego - 9.10.2018 · fot.


Na konwencie włodarze poruszyli jeszcze m.in. temat wspólnego zakupu energii elektrycznej, komunikacji zbiorowej czy harmonogramu realizacji kolejnych inwestycji drogowych.

Starosta Paweł Sadza wręczył włodarzom gmin naszego powiatu specjalne podziękowania.

43-200 Pszczyna
ul. Antesa 11

tel. 32-214-83-10

BM / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA