pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 6 listopada 2018
  • wyświetleń: 5124

Sprawdźcie dane w ewidencji gruntów i budynków

Zakończyły się prace dotyczące uzupełniania danych w ewidencji budynków i gruntów na terenie Czarkowa, Ćwiklic, Jankowic, Piasku, Rudołtowic i Studzienic. Od 29 października do 19 listopada mieszkańcy będą mogli zweryfikować wprowadzone informacje.

dane w ewidencji
Sprawdźcie dane w ewidencji gruntów i budynków · fot.


Przez ostatnie kilka miesięcy w sześciu pszczyńskich sołectwach - Czarkowie, Ćwiklicach, Jankowicach, Piasku, Rudołtowicach i Studzienicach upoważnieni pracownicy firmy geodezyjnej zbierali dane do aktualizacji ewidencji budynków i gruntów. Sprawdzali ich przeznaczenie oraz to, czy widnieją one w istniejących rejestrach i mapach. Wszystko w celu dostosowania dokumentów do wymogów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa. Dzięki zleconym przez powiat pszczyński pracom, mieszkańcy nie musieli sami fatygować się do urzędu.

Teraz operat opisowo-kartograficzny został uaktualniony i zostanie wyłożony do publicznego wglądu, by każdy mieszkaniec mógł się z nim zapoznać. Dlaczego warto to zrobić? - W związku z uaktualnieniem rejestru może zmienić się wymiar podatku od nieruchomości pobierany przez gminę. Mieszkańcy mają nie tylko prawo wglądu do uaktualnionego operatu, mogą także uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłaszać uwagi. Na tym etapie odbywa się to bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z opracowaniem odpowiednich dokumentów - mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

Projekt operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków Czarkowa, Ćwiklic, Jankowic, Piasku, Rudołtowic i Studzienic zostanie wyłożony do wglądu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10 w pokoju 016 od 29 października do 19 listopada w dniach roboczych, w następujących godzinach:
  • w poniedziałki od godz. 8.00 do godz. 16.30,
  • we wtorki, środy i czwartki od godz. 8.00 do godz. 15.00,
  • w piątki od godz. 8.00 do godz. 13.30.


Po wyznaczonym czasie zebrane dane zostaną ujawnione w bazie ewidencji gruntów i budynków oraz przekazane burmistrzowi.

Do pobrania: Informacja starosty pszczyńskiego o wyłożeniu projektu operatu do publicznego wglądu

new / pless.pl, źródło: Powiat

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.