Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 18 listopada 2018
  • 20 listopada 2018
  • wyświetleń: 5568

Natalia M. Ruman otrzymała tytuł "Absolwenta z Pasją"

W poniedziałek, 19 listopada odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku akademickiego 2017/2018 oraz nagrody w szóstej edycji plebiscytu "Absolwent z Pasją". W tym roku tytuł ten został przyznany Natalii M. Ruman - społeczniczce z ziemi pszczyńskiej.

wręczenia dyplomów najlepszym absolwentom roku aka
Uroczystość wręczenia dyplomów w szóstej edycji plebiscytu "Absolwent z Pasją" - 19.11.2018 · fot.


Już po raz szósty Uniwersytet Śląski wspólnie z "Gazetą Wyborczą" przyznał tytuł "Absolwenta z Pasją". W tym roku ubiegało się o niego aż 15 osób, a wśród nich było dwoje społeczników z powiatu pszczyńskiego - Natalia Ruman i Mateusz Grzechnik. Decyzją internautów "Absolwentem z Pasją" została Natalia M. Ruman.

Natalia Ruman otrzymała tytuł "Absolwenta z Pasją"
Natalia Ruman otrzymała tytuł "Absolwenta z Pasją" · fot.


Natalia M. Ruman - doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Magister pedagogiki na specjalności: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. Magister teologii na specjalności nauczycielskiej. Uzyskała stopień naukowego licentia in sacra theologia zgodnie z Konstytucją Apostolską Sapientia Christiana.

Docenieniem dotychczasowej pracy stanowi coroczna nagroda Starosty Pszczyńskiego Pawła Sadzy oraz Dyrektora Szkoły, z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Pracuje również na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie jako adiunkt w Zakładzie Edukacji Humanistycznej i Nauk Pomocniczych Pedagogiki.

Autorka wielu artykułów publikowanych w czasopismach recenzowanych oraz w redagowanych publikacjach książkowych. Prelegentka w kilkudziesięciu konferencjach oraz organizatorka licznych konferencji, warsztatów i wystaw o tematyce teologicznej i pedagogicznej.

Jej zainteresowania naukowe szczególnie obejmują następujące dziedziny i obszary nauki: edukacja regionalna, wielo- i międzykulturowa, edukacja religijna - rola religii w dynamice zjawiska, tożsamość, tradycja, dziedzictwo kulturowe, aksjologia, katecheza jako religijno-moralne wychowanie, pedeutologia - współczesne dylematy katechizacji, rola nauczyciela - katechety w procesie dydaktyczno-wychowawczym, a także tanatologia. Brała udział w projekcie naukowo-badawczym Zakładu Katechetyki, Pedagogiki Chrześcijańskiej i Katolickiej Nauki Społecznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach pt. "Wychowanie i edukacja ku dojrzałemu przeżywaniu wiary we wspólnocie chrześcijańskiej".

Na ziemi pszczyńskiej znana jest jako społecznik, gdyż będąc jeszcze studentką dwóch wydziałów Uniwersytetu Śląskiego (teologicznego i etnologii i nauk o edukacji) była w latach 2005-2010 wolontariuszem na Świetlicy Socjoterapeutycznej "Zmaganie" w Pszczynie, później rozpoczęła także współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Pszczyńskiej. Dzięki temu mogła zacząć publikować na łamach czasopisma "Pszczyński Niezależny Orędownik Kulturalny". W latach 2010-2012 zorganizowała warsztaty, wystawy autorskie, prelekcje w Muzeum Prasy Śląskiej oraz Bibliotece Pedagogicznej w Pszczynie. Od pięciu lat współpracuje z Ośrodkiem Matka Boża Różańcowa w Starej Wsi, gdzie organizuje wolontariat dla niepełnosprawnych Podopiecznych. Docenieniem wielkiego zaangażowania i wysiłku jest Wyróżnienie JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia oraz list gratulacyjny burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola dla najlepszych ambasadorów miasta Pszczyny.

BM / pless.pl

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA