Wesele Pszczyna Wesele Pszczyna

pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

  • 16 listopada 2018
  • wyświetleń: 714

Pawłowice: zmiany w organizacji ruchu drogowego

Trwają prace nad wdrożeniem nowej organizacji ruchu w sołectwie Pawłowice oraz Osiedle Pawłowice.

Pawłowice
Trwają prace nad wdrożeniem nowej organizacji ruchu w sołectwie Pawłowice oraz Osiedle Pawłowice. · fot.


Projekt wielokrotnie był konsultowany i omawiany z przedstawicielami policji, starostwa powiatowego oraz rady sołeckiej Pawłowic i Osiedla Pawłowice, m. in. podczas spotkań Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W ramach ustaleń zdecydowano m. in. o uporządkowaniu oznakowania pionowego i poziomego na drogach gminnych, wprowadzeniu na terenie sołectw ograniczenia prędkości do 30 km/h, oznakowaniu i wykonaniu progów zwalniających zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz zwiększeniu tonażu na drogach z 3,5 tony do 10 ton.

Obecnie trwają prace związane z wymianą istniejących progów zwalniających na ul. Nowej, ul. Górniczej, ul. Pukowca oraz ul. Wojska Polskiego. Zostały również zlikwidowane progi z kostki brukowej na ul. Szkolnej, ale na czas wdrażania nowej organizacji ruchu, w rejonach szkół zamontowano progi tymczasowe z gumy. Na ul. Szkolnej zmian będzie więcej. Odcinek od skrzyżowania z ul. Sportową do skrzyżowania z ul. Mickiewicza będzie jednokierunkowy, a wzdłuż drogi wyznaczonych będzie kilka miejsc postojowych. Ze względu na przepisy przeciwpożarowe nie będzie można parkować bezpośrednio przy budynku szkoły. Zakończenie prac związanych z robotami drogowymi, wymianą oznakowania oraz wdrożeniem nowej organizacji ruchu planowane jest w połowie 2019 roku.

new / pless.pl, źródło: UG Pawłowice

REKLAMA

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

REKLAMA