pless.pl - medium nr 1 w Pszczynie pless.pl

medium nr 1 w Pszczynie

Wiadomości

 • 2 grudnia 2018
 • wyświetleń: 1668

Nieodpłatna pomoc prawna od nowego roku na nowych zasadach

Artykuł sponsorowany:

Zgodnie z nowelizacją ustawy od 1 stycznia 2019 roku zmieni się forma korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, której organizatorami są powiaty. Teraz uzyskanie darmowej porady prawnej będzie znacznie łatwiejsze.

Od 2016 r. na mocy ustawy mieszkańcy mogą korzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej. Powiat pszczyński, w lokalach udostępnianych przez gminy zapewnia bezpośredni dostęp do tej formy pomocy mieszkańcom w każdej z gmin: w Pszczynie oraz Pawłowicach - pięć dni w tygodniu, w Suszcu i Woli - trzy dni w tygodniu, a w Goczałkowicach-Zdroju i Kobiórze - dwa dni w tygodniu.

- Do tej pory głównym mankamentem ustawy była zawężona lista osób uprawnionych do korzystania z porad. Dzięki nowelizacji, od nowego roku z pomocy prawnej będzie mógł skorzystać każdy, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie stać go na jej płatną formę. To z pewnością wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców - podkreśla starosta Barbara Bandoła.

Kto będzie mógł otrzymać darmową pomoc prawną?Do końca 2018 roku obowiązuje zawężony katalog uprawnionych do skorzystania z pomocy prawnej - młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po ukończeniu 65 lat, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną oraz kobiety w ciąży, za okazaniem zaświadczenia lekarskiego.

Od początku 2019 roku nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługiwać będzie każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Jednak przed uzyskaniem takiej porady, uprawniona osoba będzie musiała złożyć pisemne oświadczenie, że nie stać jej na skorzystanie z płatnej formy pomocy prawnej.

Udzielanie porad prawnych odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń będzie można dokonywać pod wskazanym numerem telefonu, jak również za pośrednictwem maila w elektronicznym systemie kolejkowym.

Co obejmie nieodpłatna pomoc prawna? • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w powyższych punktach, z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w toczących się postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.


Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego.


Pomoc nie będzie obejmowała spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Gdzie będzie można uzyskać pomoc prawną?W powiecie pszczyńskim bezpłatna pomoc prawna udzielana będzie na terenie każdej gminy, tj. w Pszczynie (ul. 3 Maja 15), Woli (do końca 2018 r. ul. Kopalniana 6, od 1 stycznia 2019 r. - ul. Poprzeczna 1), Suszcu (ul. Ogrodowa 22), Pawłowicach (ul. Wojska Polskiego 11), Goczałkowicach-Zdroju (do końca roku ul Szkolna 13, od 1 stycznia 2019 r. - ul. Uzdrowiskowa 61), a także w Kobiórze (ul. Centralna 57). Nie obowiązuje rejonizacja z uwagi na miejsce zamieszkania.

Od nowego roku osoby chcące skorzystać z nieodpłatnych porad prawnych, będą musiały skorzystać z elektronicznej kolejki lub umówić się telefonicznie.